wtorek, 18 czerwca 2019

Newsroom

Basel Olten Pharm wnioskuje o restrukturyzację

msd | 22 października 2018
Kosmetyczna firma złożyła do sądu wniosek o otwarcie przyspieszonego postępowania układowego – poinformowała Alicja Kąkolewska, członek zarządu spółki, w liście do wierzycieli.

W spółce, jak wynika z treści listu do obligatariuszy, „od kilku tygodni” trwa przegląd opcji strategicznych. Wśród nich Basel Olten Pharm rozważa między innymi „ofertę objęcia akcji nowej emisji w podwyższonym kapitale zakładowym przez inwestora zewnętrznego oraz pozyskanie dodatkowych źródeł finansowania”.

Póki co jednak, spółka złożyła w sądzie wniosek o otwarcie przyspieszonego postępowania układowego, co ma być uzasadnione „potrzebą dokonania działań restrukturyzacyjnych zmierzających do poprawy sytuacji finansowej Basel Olten Pharm S.A., jak również zapewnienia należytej ochrony interesom wierzycieli spółki”.

W ubiegłym roku Basel Olten Pharm wyemitował obligacje na 45,4 mln zł z kuponami od 3 do 12 proc. rocznie. Na koniec 2017 r. spółka miała 45,6 mln zł zadłużenia z tytułu papierów dłużnych.

Podpisana pod listem do wierzycieli Alicja Kąkolewska, członek zarządu Basel Olten Pharm, to prywatnie matka Konrada K., byłego prezesa GetBacku, który przebywa obecnie w areszcie. 

Na koniec 2016 r. K. był głównym akcjonariuszem BOP z 80-proc. udziałem w kapitale spółki. W lutym 2017 r. sprzedał jednak swoje akcje funduszom Stability Fund 17 FIZ oraz Altus 59 FIZ. Dla K. to niejedyna transakcja ze Stability Fund 17 FIZ. W 2017 r. sprzedał mu też udziały w firmie rekrutacyjnej McFarlane Kynn, której od 2014 r. był prezesem i jedynym wspólnikiem. Altus 59 FIZ, to zaś fundusz, który w statucie Polskiego Domu Maklerskiego miał specjalne uprawnienia w powoływaniu członka zarządu, gdyby tylko przekroczył 5-proc. próg udziałów w kapitale brokera. W styczniu fundusz zmienił nazwę na Red Buffalo FIZ, a zarządzanie nim przeniesiono do Saturn TFI. We wrześniu rozpoczęła się likwidacja funduszu. 

Tymczasem w ostatnich dniach wierzyciele między innymi Basel Olten Pharm założyli Stowarzyszenie Obligatariuszy Spółek KK. Inicjały w nazwie stowarzyszenia w sposób oczywisty nawiązują do Konrada K. Wśród celów stowarzyszenia zapisano „udzielenie wsparcia poszkodowanym wierzycielom-obligatariuszom spółek: Getback S.A., Hussar Gruppa S.A., Basel Olten Pharm, GB Managers”.

Więcej wiadomości kategorii Purgatorium

Emisje