czwartek, 26 kwietnia 2018

LC Corp S.A.

Seria: LCC005200320
ISIN: PLLCCRP00074
Rynek: BS ASO


Jeśli wskaźnik dźwigni finansowej przekroczy 1,0x marża wzrośnie o 1,0 pkt proc., a jeśli ów wskaźnik przekroczy 1,2x, o 2,0 pkt proc.


Obligatariusze mogą żądać przedterminowego wykupu m.in. jeśli

 • wskaźnik kapitałów własnych grupy kapitałowej emitenta spadnie poniżej 30 proc.

Emitent: LC Corp S.A.
Catalyst: TAK
Kod obligacji: LCC0320
Podporządkowane: NIE
Wartość emisji: 65 000 000 PLN
Wartość nominalna: 1 000 PLN
Oprocentowanie: zmienne WIBOR 6M + 3.2%
Oprocentowanie w bieżącym okresie: 4.98%
Aktualna rentowność brutto: SPRAWDŹ

Kto ma te obligacje w portfelu:

Dane dostępne tylko dla zarejestrowanych i zalogowanych użytkowników ZAREJESTRUJ SIĘ ZALOGUJ SIĘ

Ważne daty:

Pierwsze dni okresów odsetkowych

 • 2015-03-20
 • 2015-09-20
 • 2016-03-20
 • 2016-09-20
 • 2017-03-20
 • 2017-09-20
 • 2018-03-20
 • 2018-09-20
 • 2019-03-20
 • 2019-09-20

Dni ustalenia prawa do odsetek

 • 2015-09-11
 • 2016-03-11
 • 2016-09-12
 • 2017-03-10
 • 2017-09-12
 • 2018-03-12
 • 2018-09-12
 • 2019-03-12
 • 2019-09-12
 • 2020-03-12

Dni wypłaty odsetek

 • 2015-09-20
 • 2016-03-20
 • 2016-09-20
 • 2017-03-20
 • 2017-09-20
 • 2018-03-20
 • 2018-09-20
 • 2019-03-20
 • 2019-09-20
 • 2020-03-20

Dzień wykupu

 • 2020-03-20

Emisje