czwartek, 26 kwietnia 2018

Paged SA

Seria: V
ISIN: PLPAGED00157
Rynek: BS ASO


OBLIGACJE WYKUPIONE PRZED TERMINEM.


Zabezpieczeniem obligacji jest zobowiązanie gwarancyjne udzielone przez Sklejka-Pisz Paged SA do kwoty 35 mln zł. Zabezpieczeniem opcjonalnym jest zastaw rejestrowy na akcjach Sklejka-Pisz Paged SA wycenionych na 148 mln zł.


Obligatariusze mogą żądać przedterminowego wykupu obligacji m.in. jeśli:

 • wskaźnik skonsolidowane zadłużenie finansowe netto/skonsolidowana EBITDA będzie wyższy niż:
  • 3,35x w 2014 r.,
  • 3,1x w 2015 r.,
  • 3,0x w 2016 r.,
  • 2,8x w 2017 r.

Emitent: Paged SA
Catalyst: TAK
Kod obligacji: PGD0818
Podporządkowane: NIE
Wartość emisji: 21 000 000 PLN
Wartość nominalna: 1 000 PLN
Oprocentowanie: zmienne WIBOR 6M + 3.6%
Oprocentowanie w bieżącym okresie: -
Aktualna rentowność brutto: SPRAWDŹ

Kto ma te obligacje w portfelu:

Dane dostępne tylko dla zarejestrowanych i zalogowanych użytkowników ZAREJESTRUJ SIĘ ZALOGUJ SIĘ

Ważne daty:

Pierwsze dni okresów odsetkowych

 • 2015-02-12
 • 2015-08-12
 • 2016-02-12
 • 2016-08-12
 • 2017-02-12
 • 2017-08-12
 • 2018-02-12

Dni ustalenia prawa do odsetek

 • 2015-02-04
 • 2015-08-04
 • 2016-02-04
 • 2016-08-04
 • 2017-02-03
 • 2017-08-04
 • 2018-02-02
 • 2018-08-03

Dni wypłaty odsetek

 • 2015-02-12
 • 2015-08-12
 • 2016-02-12
 • 2016-08-12
 • 2017-02-12
 • 2017-08-12
 • 2018-02-12
 • 2018-08-12

Dzień wykupu

 • 2018-08-13

Emisje