OPROCENTOWANIE 6% ROCZNIE

OBLIGACJI KREDYT INKASO S.A.


Niniejszy materiał stanowi reklamę. Jedynym prawnie wiążącym źródłem informacji o Kredyt Inkaso S.A. (Emitent) oraz o publicznej ofercie obligacji jest prospekt Emitenta z dnia 26 sierpnia 2021 r. oraz ostateczne warunki emisji serii H1 obligacji. Przed złożeniem zapisu na serię H1 obligacji należy dokładnie zapoznać się z ich treścią, która została opublikowana na stronach internetowych Emitenta: http://obligacje.kredytinkaso.pl/prospekt-emisyjny/ oraz Firmy Inwestycyjnej: www.enwai.pl

Inwestycja w obligacje wiąże się z ryzykiem utraty części lub całości zainwestowanych środków.