piątek, 22 października 2021

Abonament KTO MA TĘ SERIĘ - opis

    Abonament KTO MA TĘ SERIĘ stanowi uzupełnienie naszej oferty dla instytucji finansowych i umożliwia szybki podgląd obligatariuszy poszczególnych serii obligacji notowanych na Catalyst. Użytkownicy posiadający dostęp do tej części serwisu mogą sprawdzić, które fundusze (inwestycyjne i emerytalne) mające obowiązek publikacji sprawozdań finansowych posiadają i w jakiej części obligacje danej serii.

    Pełne dane o portfelach funduszy udostępniamy w formie praktycznego arkusza .xls zainteresowanym firmom i instytucjom finansowym na podstawie odrębnie zawieranych umów. Dane aktualizowane są dwa razy w roku (po publikacji sprawozdań rocznych i półrocznych).

    Usługę kierujemy przede wszystkim do funduszy inwestycyjnych, domów maklerskich lub innych podmiotów zainteresowanych dostępem do uporządkowanych informacji o składach portfeli dłużnych funduszy inwestycyjnych. Arkusze zawierają informacje także o nienotowanych papierach dłużnych – polskich i zagranicznych.

    Kontakt w sprawie dostępu do danych: sekretariat@obligacje.pl