poniedziałek, 29 maja 2023

Ostatnie wiadomości

 • PGF zamraża coraz więcej gotówki w zapasach

  29 maja 2023
  Mimo kilkunastoprocentowej poprawy przychodów, należący do Pelionu dystrybutor leków nie dał rady osiągnąć dodatniego wyniku netto w I kwartale. Spory wzrost zapasów przypłacił zaś ujemnymi przepływami operacyjnymi.
  czytaj więcej
 • Olivia Centre z wyższymi zyskami

  29 maja 2023
  Niewielka poprawa przychodów z najmu i wysokie zyski z wyceny inwestycji zapewniły właścicielowi trójmiejskiego parku biurowego ponad 2,5-krotny wzrost wyniku netto, do 26,7 mln euro w 2022 r.
  czytaj więcej
Więcej wiadomości
Więcej wiadomości
Więcej wiadomości
Więcej wiadomości
 • Podsumowanie tygodnia: Gra o 10 mld zł. Lub o znacznie więcej

  26 maja 2023
  W czerwcu zapada pierwsza seria obligacji oszczędnościowych wyemitowanych przez skarb państwa przed rokiem. Ich wartość to 5,7 mld zł. Wartość rocznych obligacji zapadających w najbliższych trzech miesiącach sięga 10,8 mld zł. MF zrobi wiele, by zatrzymać te pieniądze na swoich kontach.
  czytaj więcej
 • Raport miesięczny DM NWAI (kwiecień 2023)

  23 maja 2023
  W kwietniu obrót na Catalyst osiągnął 819,75 mln zł, czyli powyżej 12-miesięcznej średniej (590,90 mln zł) i o 91,5 proc. więcej od obrotów wygenerowanych w marcu.
  czytaj więcej
 • Podsumowanie tygodnia: Pierwsza emisja oparta na WIRON

  19 maja 2023
  Miała już miejsce. Miała niewielki rozmiar i bilateralny charakter. Więcej szczegółów będziemy mogli podać, kiedy opublikowane zostaną składy portfeli i informacje staną się publicznie dostępne. Tymczasem uwagę warto znów skierować na rynek papierów skarbowych.
  czytaj więcej
 • Dużo małych emisji i trudnych pytań

  12 maja 2023
  Pod względem liczby emitentów, którzy zwrócą się do inwestorów indywidualnych z propozycją objęcia obligacji na podstawie prospektów emisyjnych, ten rok może być lepszy niż rekordowy 2017. Ale kwoty zbierane w emisjach z pewnością nie będą tak duże.
  czytaj więcej
 • RPP utrzymała stopy bez zmian

  10 maja 2023
  Rada Polityki Pieniężnej ponownie zdecydowała o utrzymaniu stopy referencyjnej na poziomie 6,75 proc.
  czytaj więcej
 • Co nas czeka na rynku obligacji korporacyjnych – komentarz

  10 maja 2023
  Pozostajemy optymistycznie nastawieni do rynku obligacji korporacyjnych w Polsce. Mając na uwadze bieżącą sytuację makroekonomiczną oraz perspektywy ścieżki stóp procentowych, ta klasa aktywów powinna pozwolić na osiągnięcie relatywnie atrakcyjnych stóp zwrotu – piszą eksperci Michael/Ström Domu Maklerskiego.
  czytaj więcej
 • Podsumowanie tygodnia: Bliżej rozstrzygnięć długoterminowych

  05 maja 2023
  Ruchem w bok rentowność obligacji skarbowych zbliżyła się do linii trendu wzrostowego trwającego od początku pandemii. Kiedy wydawało się, że jego przełamanie jest już ustalone, mocne dane z rynku pracy w USA zmusiły rynki do – być może tylko chwilowej - rewizji poglądów.
  czytaj więcej
 • Podsumowanie tygodnia: Apetyt dopisuje

  28 kwietnia 2023
  Inwestorzy postanowili zignorować dane, które przemawiają jednak za uporczywością inflacji i wypychają szanse na obniżki stóp w głąb przyszłego roku. Coraz większe anomalie widać w USA. Za to u nas początek karnawału.
  czytaj więcej
 • Inflacja przyhamowała w kwietniu

  28 kwietnia 2023
  Według szybkiego szacunku GUS, wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych wzrósł w kwietniu o 14,7 proc. r/r wobec 16,1 proc. w marcu.
  czytaj więcej
 • Podsumowanie tygodnia: Mocny jak polski rynek

  21 kwietnia 2023
  Mimo danych, które jednoznacznie wskazują, że Polska może mieć większe problemy ze zgaszeniem inflacji niż inne kraje, to właśnie nasze obligacje zachowały się lepiej niż niemieckie czy amerykańskie. Mocniejsza była też nasza giełda, zatem źródeł siły możemy szukać w słabym dolarze.
  czytaj więcej
 • Raport miesięczny DM NWAI (marzec 2023)

  21 kwietnia 2023
  W marcu obrót na Catalyst osiągnął 429,14 mln zł, czyli poniżej 12-miesięcznej średniej (595,94 mln zł) i o 2,8 proc. niż w lutym.
  czytaj więcej
 • Podsumowanie tygodnia: Nowy standard rynkowy

  14 kwietnia 2023
  W tym tygodniu rozpoczęły się zapisy w trzech emisjach obligacji skierowanych do inwestorów indywidualnych. W każdej z nich marżę ustalono na 5,5 pkt proc. powyżej wskaźnika referencyjnego. W zakończonej właśnie emisji Kredyt Inkaso, marża także wyniosła 5,5 pkt proc.
  czytaj więcej
 • Podsumowanie tygodnia: Poprawa, ale czy trwała?

  06 kwietnia 2023
  Sprzedaż obligacji oszczędnościowych wzrosła w marcu do 2,6 mld zł wobec 2,1-2,2 mld zł w ostatnich czterech miesiącach. Jednak wyniki I kwartału są wyraźnie słabsze niż rok i dwa lata temu.
  czytaj więcej
 • Podsumowanie tygodnia: Mało przekonująca hossa

  31 marca 2023
  Inflacja bazowa w marcu wyniosła 12,2 proc. wobec 12 proc. w lutym i 11,7 proc. w styczniu. Rentowność dziesięcioletnich obligacji jest o połowę niższa i jakoś nie chce spadać. Rynek nie ma pewności, w którym miejscu znajduje polityka pieniężna, tak lokalna jak i w innych krajach.
  czytaj więcej
 • Inflacja rozczarowała

  31 marca 2023
  Według wstępnego odczytu GUS, wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych wzrósł w marcu o 16,2 proc. r/r wobec oczekiwanych przez analityków 15,9 proc. r/r.
  czytaj więcej
 • Podsumowanie tygodnia: Bez przełomu w notowaniach

  24 marca 2023
  Zmienność notowań obligacji wynika tym razem bardziej z emocji związanych z kondycją sektora bankowego niż z publikacji nowych danych czy decyzji banków centralnych. Obligacje o zmiennym oprocentowaniu prezentują się coraz korzystniej, również dzięki wyższym marżom.
  czytaj więcej
 • Podsumowanie tygodnia: Paniczne zakupy

  17 marca 2023
  Ostatnie dni przyniosły ogromną zmienność na rynku papierów skarbowych, co w gruncie rzeczy oznacza, że inwestorzy po prostu kupowali obligacje po każdym wzroście rentowności. Jednak skala wcześniejszej wyprzedaży długu powoduje, że długoterminowy trend wzrostowy rentowności nie został nawet draśnięty.
  czytaj więcej
 • Raport miesięczny DM NWAI (luty 2023)

  16 marca 2023
  W lutym obrót na Catalyst osiągnął 441,56 mln zł i był nieznacznie wyższy niż miesiąc wcześniej. Jednocześnie był wyraźnie niższy od 12-miesięcznej średniej, która przekracza 600 mln zł
  czytaj więcej
Więcej wiadomości
Więcej wiadomości
Więcej wiadomości
Więcej wiadomości
Więcej wiadomości
Więcej wiadomości
Więcej wiadomości