niedziela, 29 listopada 2015

Ostatnie wiadomości

 • Dayli dogadało się z ING, Kerdos wycofał wniosek o upadłość

  27 listopada 2015
  Warunki emisji obligacji jasno stwierdzają jednak, że to ogłoszenie przez emitenta, że stał się niezdolny do spłaty długów wystarcza do składania wniosków i przedterminowy wykup obligacji. Do spółki napłynęły żądania ich wykupu warte 15 mln zł, w tym – co wydaje się pewne – od Kamila Kliniewskiego.
  czytaj więcej
 • Granit-Color poprawia płynność, ale tylko na papierze

  27 listopada 2015
  W III kwartale dystrybutor płyt granitowych zamienił część zapasów na należności i gotówkę, co przy jednoczesnym zmniejszeniu zobowiązań publicznoprawnych i wekslowych powinno pozwolić na poprawę płynności. Rzecz w tym, że spółka wciąż wykazuje obligacje w długoterminowych zobowiązaniach.
  czytaj więcej
 • Na IKE i IKZE z obligacji można wycisnąć dużo więcej

  27 listopada 2015
  Inwestowanie w obligacje korporacyjne w ramach rachunku maklerskiego prowadzonego w formie IKE i/lub IKZE oznacza zdecydowanie wyższe zyski.
  czytaj więcej
 • Sześć pomysłów na obligacje - grudzień

  27 listopada 2015
  Przedstawiamy kolejny wybór ciekawych obligacji notowanych na Catalyst przygotowany dla czytelników Obligacje.pl i Pulsu Biznesu.
  czytaj więcej
 • Zrozumieć Catalyst: Emisje to także reputacja

  27 listopada 2015
  Tryb przeprowadzania emisji obligacji do pewnego stopnia warunkują poziom ryzyka związanego z emisjami. Ważna jest też reputacja oferującego.
  czytaj więcej
 • Podsumowanie tygodnia: Nie dajmy się zwariować

  27 listopada 2015
  Co ósma obligacja, której termin wykupu wyznaczono na 2015 r. i była notowana na detalicznej części Catalyst, nie została spłacona. To bardzo dużo, ale ta wielkość nie powinna całkowicie zasłaniać zdrowej części rynku.
  czytaj więcej
 • Hyperion uplasował obligacje za 10,6 mln zł

  27 listopada 2015
  Plasowanie na raty idzie Hyperionowi znacznie łatwiej. Na początku listopada spółka zrezygnowała z emisji za 40 mln zł, ale w ciągu miesiąca z dwóch kolejnych ofert pozyskała 15,6 mln zł.
  czytaj więcej
 • GetBack pozyskał 11,3 mln zł z emisji obligacji

  27 listopada 2015
  To kolejna emisja przeprowadzona w odstępie kilku tygodni przez windykatora. Na początku miesiąca pozyskał 5 mln zł.
  czytaj więcej
 • EuroRating obniżył rating kredytowy banku BOŚ SA do BB+ z BBB-

  27 listopada 2015
  Agencja ratingowa EuroRating obniżyła poziom ratingu kredytowego nadanego Bankowi Ochrony Środowiska SA o jeden stopień do BB+ z BBB-. Jednocześnie utrzymana została dotychczasowa negatywna perspektywa ratingu.
  czytaj więcej
 • Vindexus poprawił płynność po zamknięciu kwartału

  27 listopada 2015
  Refinansując część zobowiązań windykacyjna grupa wyraźnie poprawiła strukturę zadłużenia. Wartość notowanej na Catalyst emisji zmalała do 0,75 mln zł, co znaczy, że jej przyszłoroczny wykup będzie formalnością.
  czytaj więcej
 • Marka obniża prognozy przez obligacje

  27 listopada 2015
  Zamiast prognozowanego 3,5 mln zł zysku netto w tym roku firma pożyczkowa zapowiada 126 tys. zł zysku. Za gorsze wyniki ma odpowiadać „niepełna realizacja” programu publicznych emisji oraz konieczność zaangażowania kapitału obrotowego w spłatę części zadłużenia.
  czytaj więcej
 • Niejasna kondycja finansowa Prime Minerals

  27 listopada 2015
  Z jednej strony grupa wykazywała 2,28 mln zł gotówki na koniec września, z drugiej zaś dość nonszalancko podchodziła do prezentowania krótkoterminowych zobowiązań, a zdecydowana większość jej kapitałów własnych ma charakter wyłącznie papierowy.
  czytaj więcej
 • Mniej gotówki w Kredyt Inkaso

  27 listopada 2015
  Windykacyjna grupa zmniejszyła w ostatnim kwartale saldo środków pieniężnych o 14 mln zł do 49,7 mln zł, co ma o tyle istotne znaczenie, że w I półroczu przyszłego roku przypada wykup trzech serii obligacji wartych łącznie 55 mln zł plus odsetki.
  czytaj więcej
 • Inwestorzy chcieli kupić obligacje Kruka za 200 mln zł

  26 listopada 2015
  W ramach publicznej emisji windykator oferował papiery za 30 mln zł. Redukcja zapisów wyniosła więc astronomiczne 84,97 proc.
  czytaj więcej
 • Marvipol poprawił płynność

  26 listopada 2015
  Dewelopersko-motoryzacyjna grupa zanotowała w III kwartale wyraźny wzrost krótkoterminowych zobowiązań, ale w całości wynikał on z wpłaconych przez klientów zaliczek na poczet mieszkań. Na koniec września liczba zakontraktowanych, ale jeszcze nieprzekazanych lokali była najwyższa od dwóch lat.
  czytaj więcej
 • Marka za mało zarabia w stosunku do zadłużenia

  26 listopada 2015
  Zysk operacyjny firm pożyczkowej, licząc narastająco za ostatnich 12 miesięcy, stanowił na koniec września zaledwie 1,13x kosztów odsetkowych netto, co znaczy, że praktycznie całość zarobionych pieniędzy trafiła na obsługę zadłużenia.
  czytaj więcej
 • Wysoka płynność Mak Domu

  26 listopada 2015
  Wrześniowa emisja obligacji zapewniła deweloperowi najwyższą płynność gotówkową od co najmniej początku zeszłego roku. Posiadana przez niego gotówka pokrywała 81 proc. krótkoterminowych zobowiązań.
  czytaj więcej
 • GTC z lepszymi wynikami; bilansowo bez zmian

  26 listopada 2015
  Po trzech kwartałach deweloper wykazywał 198,8 mln zł skonsolidowanego zysku operacyjnego wobec 60,2 mln zł straty przed rokiem. Na koniec września płynność nie budziła zastrzeżeń, a po zamknięciu kwartału posiadana gotówka została zaangażowana w nowy projekt na Węgrzech.
  czytaj więcej
Więcej wiadomości
Więcej wiadomości
 • Dayli dogadało się z ING, Kerdos wycofał wniosek o upadłość

  27 listopada 2015
  Warunki emisji obligacji jasno stwierdzają jednak, że to ogłoszenie przez emitenta, że stał się niezdolny do spłaty długów wystarcza do składania wniosków i przedterminowy wykup obligacji. Do spółki napłynęły żądania ich wykupu warte 15 mln zł, w tym – co wydaje się pewne – od Kamila Kliniewskiego.
  czytaj więcej
 • Granit-Color poprawia płynność, ale tylko na papierze

  27 listopada 2015
  W III kwartale dystrybutor płyt granitowych zamienił część zapasów na należności i gotówkę, co przy jednoczesnym zmniejszeniu zobowiązań publicznoprawnych i wekslowych powinno pozwolić na poprawę płynności. Rzecz w tym, że spółka wciąż wykazuje obligacje w długoterminowych zobowiązaniach.
  czytaj więcej
 • Na IKE i IKZE z obligacji można wycisnąć dużo więcej

  27 listopada 2015
  Inwestowanie w obligacje korporacyjne w ramach rachunku maklerskiego prowadzonego w formie IKE i/lub IKZE oznacza zdecydowanie wyższe zyski.
  czytaj więcej
 • Sześć pomysłów na obligacje - grudzień

  27 listopada 2015
  Przedstawiamy kolejny wybór ciekawych obligacji notowanych na Catalyst przygotowany dla czytelników Obligacje.pl i Pulsu Biznesu.
  czytaj więcej
 • Vindexus poprawił płynność po zamknięciu kwartału

  27 listopada 2015
  Refinansując część zobowiązań windykacyjna grupa wyraźnie poprawiła strukturę zadłużenia. Wartość notowanej na Catalyst emisji zmalała do 0,75 mln zł, co znaczy, że jej przyszłoroczny wykup będzie formalnością.
  czytaj więcej
 • Marka obniża prognozy przez obligacje

  27 listopada 2015
  Zamiast prognozowanego 3,5 mln zł zysku netto w tym roku firma pożyczkowa zapowiada 126 tys. zł zysku. Za gorsze wyniki ma odpowiadać „niepełna realizacja” programu publicznych emisji oraz konieczność zaangażowania kapitału obrotowego w spłatę części zadłużenia.
  czytaj więcej
 • Niejasna kondycja finansowa Prime Minerals

  27 listopada 2015
  Z jednej strony grupa wykazywała 2,28 mln zł gotówki na koniec września, z drugiej zaś dość nonszalancko podchodziła do prezentowania krótkoterminowych zobowiązań, a zdecydowana większość jej kapitałów własnych ma charakter wyłącznie papierowy.
  czytaj więcej
 • Mniej gotówki w Kredyt Inkaso

  27 listopada 2015
  Windykacyjna grupa zmniejszyła w ostatnim kwartale saldo środków pieniężnych o 14 mln zł do 49,7 mln zł, co ma o tyle istotne znaczenie, że w I półroczu przyszłego roku przypada wykup trzech serii obligacji wartych łącznie 55 mln zł plus odsetki.
  czytaj więcej
 • Marvipol poprawił płynność

  26 listopada 2015
  Dewelopersko-motoryzacyjna grupa zanotowała w III kwartale wyraźny wzrost krótkoterminowych zobowiązań, ale w całości wynikał on z wpłaconych przez klientów zaliczek na poczet mieszkań. Na koniec września liczba zakontraktowanych, ale jeszcze nieprzekazanych lokali była najwyższa od dwóch lat.
  czytaj więcej
 • Marka za mało zarabia w stosunku do zadłużenia

  26 listopada 2015
  Zysk operacyjny firm pożyczkowej, licząc narastająco za ostatnich 12 miesięcy, stanowił na koniec września zaledwie 1,13x kosztów odsetkowych netto, co znaczy, że praktycznie całość zarobionych pieniędzy trafiła na obsługę zadłużenia.
  czytaj więcej
 • Wysoka płynność Mak Domu

  26 listopada 2015
  Wrześniowa emisja obligacji zapewniła deweloperowi najwyższą płynność gotówkową od co najmniej początku zeszłego roku. Posiadana przez niego gotówka pokrywała 81 proc. krótkoterminowych zobowiązań.
  czytaj więcej
 • GTC z lepszymi wynikami; bilansowo bez zmian

  26 listopada 2015
  Po trzech kwartałach deweloper wykazywał 198,8 mln zł skonsolidowanego zysku operacyjnego wobec 60,2 mln zł straty przed rokiem. Na koniec września płynność nie budziła zastrzeżeń, a po zamknięciu kwartału posiadana gotówka została zaangażowana w nowy projekt na Węgrzech.
  czytaj więcej
 • Wypłacalność Banku Pocztowego bez zmian

  25 listopada 2015
  Na koniec września jednostkowy współczynnik wypłacalności banku wynosił 13,3 proc., zaś współczynnik kapitału Tier 1 znajdował się na poziomie 10,3 proc.
  czytaj więcej
 • Mirbud ma finansowanie na przedterminowy wykup obligacji - aktualizacja

  25 listopada 2015
  Agencja Rozwoju Przemysłu pożyczy budowlanej spółce 31,4 mln zł z przeznaczeniem m.in. na wykup obligacji serii A, notowanych na Catalyst. Po tej informacji obligacje podrożały z 70,3 do 99,49 proc.
  czytaj więcej
 • Multimedia poprawiły płynność - aktualizacja

  25 listopada 2015
  Telekomunikacyjna grupa w dalszym ciągu zwiększa wartość pozostałych aktywów finansowych, do których wlicza przede wszystkim lokaty z terminami zapadalności powyżej 3 miesięcy.
  czytaj więcej
 • Bez zmian w bilansie BBI Development

  25 listopada 2015
  Deweloper utrzymał w III kwartale płynność i zadłużenie do poziomach zbliżonych do tych z końca półrocza. Wynikowo praktycznie jedynym wartym uwagi wydarzeniem jest osiągnięcie zysku operacyjnego na poziomie grupy za okres dziewięciu miesięcy.
  czytaj więcej
 • Comp systematycznie zwiększa dług netto

  25 listopada 2015
  Wzrost zadłużenia nie idzie w parze z poprawą wyników, co skutkuje pogorszeniem wskaźników zadłużenia. Relacja dług netto/EBITDA znajduje się coraz bliżej poziomu wymagającego podniesienia oprocentowania obligacji, ale przekroczenie wskaźnika wydaje się mało prawdopodobne.
  czytaj więcej
 • Action bilansowo bez większych zmian, ale ze słabymi wynikami

  25 listopada 2015
  Zarówno zadłużenie, jak i płynność dystrybutora sprzętu IT oraz RTV/AGD na koniec III kwartału nie różniły się istotnie od tego sprzed trzech miesięcy. Znaczny spadek zysków jest natomiast w dużej mierze oczekiwanym nasileniem niekorzystnych tendencji z poprzednich kwartałów.
  czytaj więcej
Więcej wiadomości
Więcej wiadomości
Więcej wiadomości
Więcej wiadomości
Więcej wiadomości
Więcej wiadomości
Więcej wiadomości

Emisje