środa, 16 sierpnia 2017

Biomed-Lublin WSiS S.A.

Seria: A
ISIN: PLBMDLB00026
Rynek: GPW ASO, BS ASO


Emitent zobowiązał się do wykupienia 30 proc. obligacji na koniec czwartego okresu odsetkowego, tj. 14 sierpnia 2017 roku.


Obligatariusze będą mogli żądać przedterminowego wykupu m.in. jeśli:

 • wskaźnik dług netto/kapitał własny przekroczy 1,25,
 • emitent wypłaci dywidendę lub dokona skupu akcji własnych,
 • emitent wyemituje obligacje o terminie zapadalności przypadającym przed dniem wykupu papierów serii A.

Emitent: Biomed-Lublin WSiS S.A.
Catalyst: TAK
Kod obligacji: BML0818
Podporządkowane: NIE
Wartość emisji: 8 100 000 PLN
Wartość nominalna: 90 PLN
Oprocentowanie: zmienne WIBOR 6M + 5.5%
Oprocentowanie w bieżącym okresie: 7.31%
Aktualna rentowność brutto: SPRAWDŹ

Kto ma te obligacje w portfelu:

Dane dostępne tylko dla zarejestrowanych i zalogowanych użytkowników ZAREJESTRUJ SIĘ ZALOGUJ SIĘ

Ważne daty:

Pierwsze dni okresów odsetkowych

 • 2015-08-14
 • 2016-02-14
 • 2016-08-14
 • 2017-02-14
 • 2017-08-14
 • 2018-02-14

Dni ustalenia prawa do odsetek

 • 2016-02-05
 • 2016-08-05
 • 2017-02-06
 • 2017-08-04
 • 2018-02-06
 • 2018-08-06

Dni wypłaty odsetek

 • 2016-02-14
 • 2016-08-14
 • 2017-02-14
 • 2017-08-14
 • 2018-02-14
 • 2018-08-14

Dzień wykupu

 • 2018-08-14

Emisje