Cofnij
Dalej

NEWS

  • Wszystkie
  • Emisje
  • Catalyst
  • Analizy
  • Komentarze

2014-12-22

KNF zatwierdziła prospekt Kruka

Po 40 dniach od złożenia, Komisja Nadzoru Finansowego zatwierdziła prospekt emisyjny Kruka, na podstawie którego może on przeprowadzić drugi program publicznych emisji obligacji.

2014-12-22

Kerdos Group może pozyskać nowego inwestora

Szczegóły powinny być znane przed końcem I kwartału przyszłego roku – wynika z komunikatu prasowego spółki. Wcześniej przeprowadzi ona kolejną emisję obligacji.

2014-12-22

Capital Park przedterminowo wykupi serię A za 50 mln zł

A więc nie całą serię, wartą obecnie 65 mln zł. Oznacza to m.in., że najprawdopodobniej seria D nie została uplasowana w całości.

2014-12-22

Euroobligacje PZU debiutują na Catalyst

Ubezpieczyciel wprowadził do obrotu wyemitowane w lipcu pięcioletnie papiery na 500 mln euro. Przy rating na poziomie A- od S&P kupon wynosi stałe 1,375 proc. w skali roku.

2014-12-22

Pragma Faktoring uplasowała emisję w całości

Spółka wypuściła papiery dłużne serii E na 20 mln zł. Niewiele wcześniej dokonała spłaty obligacji wartych 15 mln zł.

2014-12-19

ING uplasował obligacje z 0,75 pkt proc. marży

Po doliczeniu stopy WIBOR 6M oprocentowanie w pierwszym okresie wyniesie 2,8 proc. w skali roku. Mniej na Catalyst płacą tylko – za wybrane serie – BGK, Kraków i Skarb Państwa.

2014-12-19

Podsumowanie tygodnia: Maksymalnie 150 bps spreadu

Odgórne uregulowanie wysokości spreadów animatorów na Catalyst może poprawić komfort inwestorów, ale praktyczne znaczenie może nie być wielkie.

Więcej wiadomości

2014-12-22

KNF zatwierdziła prospekt Kruka

Po 40 dniach od złożenia, Komisja Nadzoru Finansowego zatwierdziła prospekt emisyjny Kruka, na podstawie którego może on przeprowadzić drugi program publicznych emisji obligacji.

2014-12-22

Pragma Faktoring uplasowała emisję w całości

Spółka wypuściła papiery dłużne serii E na 20 mln zł. Niewiele wcześniej dokonała spłaty obligacji wartych 15 mln zł.

2014-12-19

ING uplasował obligacje z 0,75 pkt proc. marży

Po doliczeniu stopy WIBOR 6M oprocentowanie w pierwszym okresie wyniesie 2,8 proc. w skali roku. Mniej na Catalyst płacą tylko – za wybrane serie – BGK, Kraków i Skarb Państwa.

2014-12-19

PCZ zamknął emisję na 10 mln zł z nadsubskrypcją

Inwestorzy złożyli zapisy na 11,4 mln zł w ramach prywatnej oferty trwającej od 27 października do 17 grudnia.

2014-12-19

Bank Pocztowy wypuścił obligacje na 170 mln zł

Czteroletnie papiery dłużne serii B4 oprocentowane są na 1,45 pkt proc. ponad stopę WIBOR 6M. Obligacje trafią do obrotu na Catalyst.

2014-12-18

Fundusz Hipoteczny Dom zebrał 3,57 mln zł z publicznej emisji

Popyt zgłosiło 54 inwestorów, co daje 66 tys. zł średniego zapisu przy minimalnym zapisie ustalonym na poziomie 10 tys. zł.

2014-12-18

mBank wypuścił obligacje na 750 mln zł

Są to dziesięcioletnie papiery podporządkowane, co daje bankowi możliwość wystąpienia do KNF o zgodę na zaliczenie wpływów z emisji do funduszy uzupełniających.

Więcej wiadomości

2014-12-22

Capital Park przedterminowo wykupi serię A za 50 mln zł

A więc nie całą serię, wartą obecnie 65 mln zł. Oznacza to m.in., że najprawdopodobniej seria D nie została uplasowana w całości.

2014-12-22

Kerdos Group może pozyskać nowego inwestora

Szczegóły powinny być znane przed końcem I kwartału przyszłego roku – wynika z komunikatu prasowego spółki. Wcześniej przeprowadzi ona kolejną emisję obligacji.

2014-12-22

Euroobligacje PZU debiutują na Catalyst

Ubezpieczyciel wprowadził do obrotu wyemitowane w lipcu pięcioletnie papiery na 500 mln euro. Przy rating na poziomie A- od S&P kupon wynosi stałe 1,375 proc. w skali roku.

2014-12-19

Druga seria obligacji Amrest Holdings na BondSpot

Do obrotu na rynku hurtowym spółka wprowadziła pięcioletnią emisję na 140 mln zł oprocentowaną na WIBOR 6M plus 2,35 pkt proc.

2014-12-19

Wrześniowa emisja Aliora trafiła na BondSpot

To czwarta seria obligacji banku w obrocie i podobnie jak poprzednie jest ona niedostępna dla inwestorów indywidualnych w sposób bezpośredni.

2014-12-19

Trakcja skupiła obligacje za 17,9 mln zł

Spółka już wcześniej zapowiadała chęć redukcji obligacyjnego zadłużenia. W obrocie zostaną papiery za 32,5 mln zł. Do ich przedterminowego wykupu może dojść wiosną.

2014-12-19

BBI Development sprzedał projekt przy Placu Unii

Deweloper zapowiada osiągnięcie z tego tytułu wysokich wpływów, które pozwolą poprawić – kluczowe dla obligatariuszy – wskaźniki zadłużenia.

Więcej wiadomości

2014-12-19

Róg obfitości na rynku publicznych emisji obligacji

2014 r. nie był rekordowym pod względem wartości publicznych emisji obligacji, ale był najlepszym pod względem wyboru.

2014-12-17

Analiza Ghelamco

"(...) zadłużenie Ghelamco i płynność znajdują się na bezpiecznych poziomach. (...) Wśród czynników ryzyka, (...), należy wymienić finansowanie netto pozostałych podmiotów z grupy".

2014-12-15

Analiza Polbrand

"Bilans, płynność i zadłużenie Polbrandu obecnie wyglądają dość dobrze. Pozostaje mieć nadzieję, że zarząd nie „zachłyśnie” się dostępnością kapitału na rynku obligacji."

2014-12-10

Pieniądze znów płyną do funduszy obligacji korporacyjnych

Po miesiącu odpoczynku, klienci TFI gustujący w produktach lokujących w dłużne papiery wartościowe przedsiębiorstw, znów zaczęli wpłacać do nich świeżą gotówkę.

2014-12-10

Czy można opłacić obligacje aportami?

Czy można zamiast wnosić pieniądze czy ewentualnie potrącać wierzytelności pieniężne przenieść na emitenta obligacji własność (lub inne prawo) do określonych aktywów?

2014-12-09

Sytuacja deweloperów w większości pod kontrolą

Z dwudziestu deweloperów, których obligacje notowane są na detalicznej części Catalyst, w pięciu przypadkach rentowność obligacji istotnie odbiega od nominalnego oprocentowania.

2014-12-09

DM NWAI: Podsumowanie wyników za 3 kw. 2014r.

Analitycy DM NWAI o wynikach Admiral Boats, Best, Fast Finance, Mery, PCZ, Pragmy Faktoring, P.R.E.S.C.O., Scanmed Multimedis, Vantage, Voxel i Wind Mobile.

Więcej wiadomości

2014-12-19

Podsumowanie tygodnia: Maksymalnie 150 bps spreadu

Odgórne uregulowanie wysokości spreadów animatorów na Catalyst może poprawić komfort inwestorów, ale praktyczne znaczenie może nie być wielkie.

2014-12-12

Podsumowanie tygodnia: Większe obroty przed końcem roku

Obniżenie marży przez Kruka o kolejnych 95 bps, to zapowiedź przedłużenia tendencji spadku marż na 2015 r. Ale nie wszyscy emitenci mogą „bezkarnie” obcinać kupony.

2014-12-11

Aktywne strategie dłużne szansą na wyższy zysk w 2015 r.

Andrzej Czarnecki, zarządzający funduszami obligacji Union Investment TFI: "Wyniki funduszy pieniężnych będą najprawdopodobniej nieco niższe niż w tym roku"

2014-12-10

Tydzień na kredyt - komentarz tygodniowy DI Investors

Analitycy DI Investors o najważniejszych wydarzeniach minionego tygodnia. Plus PKN Orlen pod lupą.

2014-11-28

Podsumowanie tygodnia: Łatwe pieniądze obok emisji

Czy można zarobić na emisji obligacji nie biorąc w niej udziału? Tak. Ale jest to zawsze zakład o jej powodzenie.

2014-11-28

Tydzień na kredyt - komentarz tygodniowy DI Investors

Analitycy DI Investors o najważniejszych wydarzeniach minionego tygodnia. Plus Kerdos Group pod lupą.

2014-11-21

Podsumowanie tygodnia: Kowal zawinił...

Giełda usunęła trzy spółki z notowań na Catalyst, co wydaje się być karą bardziej dotkliwą dla inwestorów niż dla władz spółek.

Więcej wiadomości

OSTATNIE EMISJE

4Fun Media S.A.
Zapisy do: 2014-12-19
Oprocentowanie: 8%
Wielkość emisji: 6 000 000,00 zł
Minimalny zapis: 50 000,00 zł
Zabezpieczenie: tak
EMISJA ZAKOŃCZONA
Ghelamco Invest Sp. z o.o.
Zapisy do: 2014-12-19
Oprocentowanie: WIBOR6M+3.5%
Wielkość emisji: 50 000 000,00 zł
Minimalny zapis: 100,00 zł
Zabezpieczenie: tak
EMISJA ZAKOŃCZONA
Capital Park S.A.
Zapisy do: 2014-12-19
Oprocentowanie: WIBOR3M+4.3%
Wielkość emisji: 65 000 000,00 zł
Minimalny zapis: 5 000,00 zł
Zabezpieczenie: nie
EMISJA ZAKOŃCZONA