Cofnij
Dalej

NEWS

  • Wszystkie
  • Emisje
  • Catalyst
  • Analizy
  • Komentarze

2015-07-31

AB wyemitował obligacje na 70 mln zł

W ramach prywatnej emisji skierowanej do inwestorów instytucjonalnych dystrybutor elektroniki uplasował pięcioletnie niezabezpieczone obligacje z marżą niższą niż przed rokiem.

2015-07-31

Nietypowa emisja obligacji Drop

Firma zajmująca się gospodarką odpadami wypuściła imienne papiery serii C na 5 mln zł z bardzo długim okresem wykupu jak na ustaloną wysokość odsetek.

2015-07-31

Podsumowanie tygodnia: Sezon zaczął się wcześniej

AB i Torpol bez problemów uplasowały obligacje wśród instytucji. OT Logistic oferuje uczciwe 5,4 proc. w ofercie publicznej. Rynek pierwotny wrócił z urlopu.

2015-07-31

Zrozumieć Catalyst: Zyski w procentach

Ceny obligacji wyrażone w procentach znacznie ułatwiają obliczanie rentowności inwestycji, choć początkujący inwestorzy miewają problemy ze zrozumieniem mechanizmu.

2015-07-31

Ekokogeneracja Development uplasowała połowę emisji

Spółka przydzieliła papiery dłużne serii J o wartości 420 tys. zł wobec oferowanych 800 tys. zł.

2015-07-31

Torpol wypuścił obligacje na 40 mln zł

Spółka wyspecjalizowana w budownictwie kolejowym wypuściła papiery dłużne serii A o trzyletnim okresie spłaty z możliwością przedterminowego wykupu.

2015-07-31

Dekpol zawiesza emisję obligacji

Budowlana spółka zrezygnowała z plasowania papierów serii D do 20 mln zł, tłumacząc decyzję możliwością pozyskania wpływów w wyższej kwocie niż początkowo planowane.

Więcej wiadomości

2015-07-31

AB wyemitował obligacje na 70 mln zł

W ramach prywatnej emisji skierowanej do inwestorów instytucjonalnych dystrybutor elektroniki uplasował pięcioletnie niezabezpieczone obligacje z marżą niższą niż przed rokiem.

2015-07-31

Nietypowa emisja obligacji Drop

Firma zajmująca się gospodarką odpadami wypuściła imienne papiery serii C na 5 mln zł z bardzo długim okresem wykupu jak na ustaloną wysokość odsetek.

2015-07-31

Ekokogeneracja Development uplasowała połowę emisji

Spółka przydzieliła papiery dłużne serii J o wartości 420 tys. zł wobec oferowanych 800 tys. zł.

2015-07-31

Torpol wypuścił obligacje na 40 mln zł

Spółka wyspecjalizowana w budownictwie kolejowym wypuściła papiery dłużne serii A o trzyletnim okresie spłaty z możliwością przedterminowego wykupu.

2015-07-31

Dekpol zawiesza emisję obligacji

Budowlana spółka zrezygnowała z plasowania papierów serii D do 20 mln zł, tłumacząc decyzję możliwością pozyskania wpływów w wyższej kwocie niż początkowo planowane.

2015-07-31

EZO zapowiada kolejne emisje

Recyklingowa spółka chce uplasować stałokuponowe papiery dłużne I oraz J o okresie spłaty wynoszącym odpowiednio dwa i trzy lata.

2015-07-30

Kleba Invest wypuścił nowe obligacje

Z prywatnej emisji papierów dłużnych serii P spółka pozyskała 2,03 mln zł wobec oferowanych 3,5 mln zł. Dalsze szczegóły, jak okres spłaty i kupon, nie są publicznie znane.

Więcej wiadomości

2015-07-30

Upadłość PCZ jednak przez likwidację majątku

Postanowienie sądu zostało wydane miesiąc po tym, jak spółka złożyła wniosek o ogłoszenie upadłości, ale w formie układu.

2015-07-30

Wyższe współczynniki wypłacalności BZ WBK

Na koniec czerwca bankowa grupa mogła pochwalić się łącznym współczynnikiem kapitałowym na poziomie 14,3 proc., zaś współczynnik kapitału podstawowego Tier 1 wynosił 13,8 proc.

2015-07-30

Nieznaczna poprawa bilansu mBanku

Bankowa grupa zwiększyła w II kwartale współczynniki kapitałowe przy jednoczesnej poprawie jakości portfela kredytowego oraz zmniejszeniu relacji kredytów do depozytów.

2015-07-30

Góra gotówki w bilansie GPW

Na koniec czerwca grupa Giełdy Papierów Wartościowych posiadała 446,8 mln zł środków pieniężnych, które przekraczały wartość zadłużenia finansowego o 202,3 mln zł.

2015-07-30

Giełda nałożyła karę finansową na Polbrand

Importer węgla musi zapłacić 10 tys. zł za nieterminowe przekazanie sprawozdania finansowego za ubiegły rok.

2015-07-29

Wierzyciel nadal bez gotówki

Na koniec czerwca pożyczkowa spółka miała na kontach mniej niż 10 tys. zł. Mimo to, WZA zdecydowało na początku lipca o wypłacie 301 tys. zł dywidendy.

2015-07-29

Wyższe zadłużenie IPF

Międzynarodowa firma pożyczkowa, działająca w Polsce pod marką Provident, zwiększyła w I półroczu wartość zadłużenia netto o 52 mln GBP do 464 mln GBP.

Więcej wiadomości

2015-07-23

Analiza Regis

„O ile pierwsza część planu (pogorszenie wyników) jest realizowana bez zarzutu, to wejście w nowe branże,(...) może wiązać się z ryzykiem nie osiągnięcia założonych celów.”

2015-07-31

Zrozumieć Catalyst: Zyski w procentach

Ceny obligacji wyrażone w procentach znacznie ułatwiają obliczanie rentowności inwestycji, choć początkujący inwestorzy miewają problemy ze zrozumieniem mechanizmu.

2015-07-24

Banki spółdzielcze nadal alternatywą dla obligacji firm

Od 4,5 do 5,5 proc. rentowności można osiągnąć sięgając po papiery banków spółdzielczych, z których coraz większa część notowana jest z dyskontem.

2015-07-20

EuroRating zmienił perspektywę ratingu Banku Pocztowego z negatywnej na stabilną

Agencja EuroRating zmieniła perspektywę ratingu kredytowego nadanego Bankowi Pocztowemu z negatywnej na stabilną. Sam rating został utrzymany na dotychczasowym poziomie ’BB+’.

2015-07-13

EuroRating obniżył rating GNB do BB-

To kolejny stopień w dół wśród ocen spekulacyjnych. Dotychczas agencja oceniała Getin Noble Bank na BB. Utrzymano negatywną perspektywę.

2015-07-03

Wysyp publicznych emisji w I półroczu

Jedenaście publicznych emisji przeprowadzonych przez ośmiu emitentów w sześć miesięcy – tego na Catalyst jeszcze nie było. A może to dopiero początek?

2015-07-03

W tym roku fundusze zarobiły średnio 1,5 proc. - poprawiona

Po kilkumiesięcznej dobrej passie, w czerwcu jednostki uczestnictwa funduszy polskich obligacji korporacyjnych średnio nie zmieniły wartości.

Więcej wiadomości

2015-07-31

Podsumowanie tygodnia: Sezon zaczął się wcześniej

AB i Torpol bez problemów uplasowały obligacje wśród instytucji. OT Logistic oferuje uczciwe 5,4 proc. w ofercie publicznej. Rynek pierwotny wrócił z urlopu.

2015-07-24

Podsumowanie tygodnia: GNB poniżej 90 proc.

Przez 12 miesięcy podporządkowane papiery Getin Noble o najdalszych terminach wykupu straciły ponad 10 pkt proc., przy czym spadek przyspieszył w ostatnich tygodniach.

2015-07-22

Dariusz Lasek: Oddech dla obligacji i pozytywne sygnały z gospodarki

" (...) w dalszym ciągu twierdzimy, że nie jest to najlepszy rok dla obligacji skarbowych. Dlatego obecnie stawiamy przede wszystkim na fundusze obligacji korporacyjnych (...)".

2015-07-21

Tydzień na kredyt - komentarz tygodniowy Vestor DM

Analitycy Vestor DM o najważniejszych wydarzeniach minionego tygodnia na Catalyst.

2015-07-17

Podsumowanie tygodnia: Szukanie winnych

PCZ, spółka która po utracie płynności złożyła wniosek o upadłość układową, rozszerza krąg uczestników rynku działających na jej niekorzyść. Tym razem oskarża internautów.

2015-07-15

Tydzień na kredyt - komentarz tygodniowy Vestor DM

Analitycy Vestor DM o najważniejszych wydarzeniach minionego tygodnia na Catalyst.

2015-07-10

Podsumowanie tygodnia: Coraz taniej na Catalyst

Na rynku obligacji firm co rusz dochodzi do mniej lub bardziej uzasadnionych wyprzedaży. Niestety, krótka historia Catalyst pokazuje, że rzadko kiedy są to inwestycyjne okazje.

Więcej wiadomości

OSTATNIE EMISJE

OT Logistics S.A.
Zapisy do: 2015-08-07
Oprocentowanie: 5.4%
Wielkość emisji: 10 000 000,00 zł
Minimalny zapis: 5 000,00 zł
Zabezpieczenie: nie
EMISJA TRWA
Premium Pożyczki S.A.
Zapisy do: 2015-07-07
Oprocentowanie: 9.5%
Wielkość emisji: 3 000 000,00 zł
Minimalny zapis: 1 000,00 zł
Zabezpieczenie: tak
EMISJA ZAKOŃCZONA
Mikrokasa S.A.
Zapisy do: 2015-06-25
Oprocentowanie: 8.7%
Wielkość emisji: 3 000 000,00 zł
Minimalny zapis: 1 000,00 zł
Zabezpieczenie: tak
EMISJA ZAKOŃCZONA