sobota, 09 grudnia 2023

Newsroom

Roszczenia Miraculum wobec poprzedniego zarządu

msd | 08 lutego 2013
Na najbliższym NWZA akcjonariusze zagłosują nad wyrażeniem zgody na dochodzenie przez spółkę roszczeń o naprawienie szkód przez byłą prezes i wiceprezes.

   Głosowanie przewidziane jest na 5 marca br. Otrzymanie zgody od akcjonariuszy oznaczać będzie, że Miraculum zechce dochodzić roszczeń o naprawienie szkód wyrządzonych podczas sprawowania zarządu przez byłą prezes Monikę Nowakowską i byłą wiceprezes Urszulę Pierzchałę. Projekt uchwał na najbliższe walne nie precyzuje jednak o jakie szkody chodzi oraz jak miałyby one zostać naprawione.

   Obie panie zostały odwołane ze stanowisk w listopadzie ub.r., po tym jak – według opublikowanego kilka dni wcześniej raportu – Miraculum zanotowało 3 mln zł straty w trzecim kwartale 2012 r. Doszło wówczas do zmian nie tylko w zarządzie, ale także w radzie nadzorczej.

   - Powodem odwołania Pani Moniki Nowakowskiej i Pani Urszuli Pierzchały było zakończenie procesów restrukturyzacji Spółki. Pani Monika Nowakowska i Pani Urszula Pierzchała wraz z Radą Nadzorczą uznały, że zmiana liderów w spółce jest najlepszym rozwiązaniem w celu zapewnienia dalszego stabilnego rozwoju spółki. Pani Nowakowska i Pani Pierzchała były autorkami wdrożonych z sukcesem programu naprawczego i propozycji układowych w postępowaniu układowym. Od 2010 roku Pani Nowakowska i Pani Pierzchała prowadziły głęboką restrukturyzację spółki a w połowie 2012 roku doprowadziły do przejęcia marki Joko i Virtual – napisano w oświadczeniu rady nadzorczej w sprawie zmian w zarządzie z dnia 8 listopada ub.r.

   Już na pierwszy rzut oka widać więc dysonans między projektem uchwał na najbliższe walne zgromadzenie akcjonariuszy, a treścią listopadowego oświadczenia. Niemniej, od listopada spółka zdążyła odwołać prognozy finansowe na lata 2012-2013, a także przeżyć trudności ze spłatą obligacji – w połowie stycznia Miraculum porozumiało się z inwestorem, który jako jedyny posiadał papiery serii DDD o wartości 5 mln zł, których termin wykupu minął 31 grudnia ub.r.. Ostatecznie spółka spłaciła 20 proc. emisji oraz zobowiązała się do spłaty pozostałych 80 proc. w ratach.

   Na Catalyst notowana jest jedna seria obligacji Miraculum o wartości prawie 4,78 mln zł. Wykup serii X przypada 7 maja br. Papiery wyceniane są na 94,7 proc., co przy bliskim terminie wykupu, niskiej cenie i relatywnie wysokim kuponie (WIBOR 1M plus 9 pkt proc.) daje ok. 35 proc. rentowności brutto do wykupu.

Więcej wiadomości o Miraculum S.A.

Więcej wiadomości kategorii Catalyst