niedziela, 30 kwietnia 2017

Kalkulator rentowności

Kalkulator pomaga obliczyć rentowność (zysk) zakupionych obligacji o stałym lub zmiennym oprocentowaniu, trzymanych do dnia ich wykupu.

  •  
    RENTOWNOŚĆ DO WYKUPU BRUTTO:
    RENTOWNOŚĆ DO WYKUPU NETTO:

 

Kurs ostatniej transakcji, który podstawia się automatycznie po wybraniu emitenta i serii obligacji, jest kursem zamknięcia z poprzedniej sesji giełdowej. To pole można edytować.

Cena rozliczeniowa zawiera narosłe odsetki oraz prowizję maklerską (domyślnie 0,19 proc.). Tego pola nie można edytować.

W przypadku jednej serii obligacji - BPS1122 - kalkulator liczy yield to call, czyli rentowność do dnia, w którym prawdopodobny jest ich wcześniejszy wykup na żądanie emitenta. W przypadku tych serii nieskorzystanie przez emitenta z opcji wcześniejszego wykupu po pięciu latach od dnia emisji skutkuje wzrostem marży. Spodziewamy się, że w większości tych przypadków wzrost marży może być silnym argumentem skłaniającym emitenta do wcześniejszego wykupu. I dlatego uznaliśmy, że właściwszym będzie, jeśli rentowność dla tych sześciu serii będzie liczona właśnie do prawdopodobnego dnia wcześniejszego wykupu.

Emisje