poniedziałek, 15 kwietnia 2024

Abonament NEWSY I WSKAŹNIKI - opis

  W przypadku wielu tekstów publikowanych w serwisie Obligacje.pl treść dostępna dla niezarejestrowanego i niezalogowanego użytkownika jest w dużym stopniu ograniczona, przeważnie do tytułu i kilku zdań wprowadzenia.

  Wykupując abonamenty NEWSY I WSKAŹNIKI uzyskuje się pełen dostęp do wszystkich publikowanych w serwisie artykułów.

  Ponadto, w ramach pojedynczego abonamentu NEWSY I WSKAŹNIKI użytkownik otrzymuje możliwość obserwowania do 20 emitentów/serii obligacji. Na wskazany przy rejestracji adres e-mail będą wysyłane następujące rodzaje powiadomień dotyczące wybranych emitentów/serii:

       - alerty newsowe,
       - alerty cenowe,
       - alerty z ważnymi datami.

  Alerty newsowe

  Za każdym razem, kiedy w serwisie Obligacje.pl pojawi się nowy artykuł dotyczący jednego z wybranych emitentów, na wskazany przy rejestracji adres mailowy natychmiast wysłane zostanie odpowiednie powiadomienie wraz z linkiem do artykułu.

  Alerty cenowe

  Na wskazany przy rejestracji adres mailowy otrzymasz powiadomienie wówczas, gdy kurs ostatniej transakcji w danym dniu sesyjnym spadnie poniżej lub wzrośnie powyżej wskazanych przez Ciebie wartości.

  Alerty z ważnymi datami

  Na siedem dni przed każdym ważnym wydarzeniem w „życiu” obserwowanej obligacji, tj. początkiem nowego okresu odsetkowego, dniem ustalenia praw do odsetek, dniem wypłaty odsetek oraz dniem wykupu, na wskazany przy rejestracji adres wysłany będzie odpowiedni komunikat.

  Wskaźniki finansowe

  Po wykupieniu abonamentu, w przypadku emitentów obligacji notowanych na Catalyst, którzy nie są bankami ani jednostkami samorządowymi, na bieżąco można monitorować ich zadłużenie i płynność, co jest obrazowane siedmioma podstawowymi wskaźnikami mierzącymi:

       - ogólne zadłużenie,
       - zadłużenie finansowe netto vs kapitał własny,
       - zadłużenie finansowe netto vs zysk operacyjny powiększony o amortyzację,
       - pokrycie odsetek,
       - płynność bieżącą,
       - płynność szybką,
       - płynność gotówkową.

  W przypadku banków, w związku ze specyfiką prowadzonej przez nie działalności, monitorowane są wskaźniki obrazujące:

       - łączny współczynnik kapitałowy,
       - współczynnik kapitału podstawowego TIER 1 (CET 1),
       - relację kredytów do depozytów,
       - udział kredytów zagrożonych,
       - pokrycie kredytów zagrożonych rezerwami.

  Wskaźniki dla poszczególnych emitentów są obliczane i aktualizowane w miarę możliwości jak najszybciej po publikacji kolejnych sprawozdań finansowych.

  Wyszukiwanie po wskaźnikach finansowych

  W ramach abonamentu dostępna jest też rozszerzona funkcjonalność naszej wyszukiwarki obligacji notowanych. Dzięki temu można łatwo wyszukać obligacje emitentów, których wskaźniki finansowe spełniają zadane kryteria.