piątek, 17 sierpnia 2018

Catalyst

 • Auxilia ponownie ze stratą operacyjną

  17 sierpnia 2018
  Odszkodowawcza grupa zanotowała w II kwartale ósmą z rzędu stratę operacyjną. Wprawdzie miała zysk netto, ale nie zmienia to ogólnego obrazu – wysoko zadłużonej firmy z kiepskimi przepływami operacyjnymi i relatywnie niską płynnością.
  czytaj więcej
 • Szybko przybywa postępowań restrukturyzacyjnych

  17 sierpnia 2018
  Liczba otwartych przez sądy postępowań restrukturyzacyjnych wzrosła o 50 proc. r/r do 122 w II kwartale. To rezultat bliski rekordu osiągniętego w IV kwartale 2017 r. – wynika z raportu Zimmerman Filipiak Restrukturyzacja i SpotData. Na Catalyst także nie brak restrukturyzacji, najczęściej jednak nieudanych.
  czytaj więcej
 • Victoria Dom ze stratą w I półroczu

  17 sierpnia 2018
  Stołeczny deweloper zanotował 6,4 mln zł skonsolidowanej straty operacyjnej i 3,5 mln zł straty netto w I połowie roku. Poprawa wyników ma przyjść w II półroczu. Na razie wraz z postępem sprzedaży i realizacji projektów Victoria Dom wypracowała natomiast solidne przepływy operacyjne.
  czytaj więcej
 • Wzrost zysków i spadek ogólnego zadłużenia Kancelarii Medius

  16 sierpnia 2018
  Po sześciu miesiącach tego roku zysk netto windykacyjnej grupy rósł o 118 proc. r/r do 13,5 mln zł. Redukcja zobowiązań w samym II kwartale pozwoliła wyraźnie obniżyć poziom ogólnego zlewarowania, choć przeznaczona na to gotówka spowodowała spadek aktywów i wzrost zadłużenia finansowego netto.
  czytaj więcej
 • Kredyt Inkaso skupiło część własnych obligacji

  16 sierpnia 2018
  Windykacyjna spółka nabyła w celu umorzenia papiery dłużne serii X oraz Z o łącznej wartości nominalnej 46,68 mln zł.
  czytaj więcej
 • Niezmiennie wysokie zadłużenie BVT

  16 sierpnia 2018
  Pomimo poprawy wyników w II kwartale windykacyjna spółka nie przestaje cierpieć na niską rentowność i przerost zadłużenia. Duża jego część ma charakter krótkoterminowy, co wymagać będzie od BVT sporego wysiłku, aby zrealizować nadchodzące spłaty.
  czytaj więcej
 • Archicom obniża cel sprzedażowy na 2018 r.

  16 sierpnia 2018
  Zamiast zapowiadanych 1650 lokali deweloper planuje w tym roku utrzymać wynik podobny do tego z 2017 r., gdy zakontraktowano 1431 mieszkania.
  czytaj więcej
 • ABS Investment ponownie ze stratą

  14 sierpnia 2018
  Spółka zanotowała 0,3 mln zł straty netto w II kwartale na skutek spadających wycen akcji wchodzących w skład jej portfela inwestycyjnego. Narastająco od początku roku strata netto sięga zaś 7,2 mln zł.
  czytaj więcej
 • Więcej gotówki w Indosie

  14 sierpnia 2018
  Wypracowane w II kwartale środki pieniężne z działalności operacyjnej i inwestycyjnej pozwoliły na redukcję zobowiązań finansowych oraz poprawę pozycji gotówkowej spółki. Dług netto spadł więc wyraźnie.
  czytaj więcej
 • Dalszy wzrost zlewarowania BFF Polska

  13 sierpnia 2018
  Zwiększenie portfela aktywów finansowych grupy BFF była przyczyną ujemnych przepływów operacyjnych i związanego z tym kolejnego wzrostu zadłużenia finansowego.
  czytaj więcej

Emisje