piątek, 26 maja 2017

Catalyst

 • Grupa XSystem ponownie bez gotówki

  25 maja 2017
  Niedawny debiutant z rynku Catalyst zakończył miniony kwartał z 20 tys. zł środków pieniężnych, z czego 16 tys. zł miało ograniczoną możliwość dysponowania. Grupa podwoiła stratę na sprzedaży i znacznie zmniejszyła należności, przez co wykazuje też niską płynność szybką.
  czytaj więcej
 • Erbudu mniej coraz

  25 maja 2017
  Na koniec marca aktywa grupy wynosiły 841,3 mln zł wobec 947,3 mln zł w grudniu. Ubytek ponad 100 mln zł można tłumaczyć sezonowością i wypłatą dywidendy, ale zjawisko wykracza poza jeden kwartał.
  czytaj więcej
 • GetBack wprowadził trzy emisje prywatne na Catalyst

  25 maja 2017
  Wszystkie trzy debiutujące w czwartek serie mają dwuletni okres spłaty i wiele innych elementów wspólnych, ale różną wysokość oprocentowania.
  czytaj więcej
 • Unified Factory obniży marżę dzięki niższemu wskaźnikowi zadłużenia

  25 maja 2017
  Po styczniowo-lutowej emisji akcji producent technologii automatyzującej obsługę klienta posiadał 9 mln zł gotówki na koniec I kwartału. Środki te zapewniały mu niski dług netto oraz bardzo wysoką płynność. Kolejne kwartały mogą przynieść tylko pogorszenie wskaźników finansowych.
  czytaj więcej
 • Wzrost zysków grupy Arctic Paper

  25 maja 2017
  Pomimo spadku przychodów skonsolidowany zysk operacyjny producenta papieru wzrósł o 6,6 proc. r/r do 44,1 mln zł w I kwartale. Wzrosły też przepływy operacyjne, w czym nie przeszkodził wzrost należności czy spłata zobowiązań handlowych.
  czytaj więcej
 • Fundusz Hipoteczny Dom potrzebuje refinansowania obligacji

  24 maja 2017
  Posiadana na koniec marca gotówka oraz środki możliwe do uzyskania ze sprzedaży nieruchomości z ledwością pokrywały wartość nominalną wygasających 31 lipca obligacji. W praktyce sprzedaż wszystkich 12 wolnych nieruchomości w krótkim terminie byłaby rzeczą trudną, a na jednym wykupie temat papierów dłużnych Funduszu w tym roku się nie kończy.
  czytaj więcej
 • Medort przedterminowo wykupi jedną trzecią emisji

  24 maja 2017
  Na podstawie postanowień niedawnego zgromadzenia obligatariuszy spółka spłaci przed czasem 7 mln zł z emisji obligacji serii C na 21 mln zł.
  czytaj więcej
 • Jedną decyzją Biomed zwiększył kapitały własne o 45,5 mln zł

  24 maja 2017
  Znajdująca się w postepowaniu układowym spółka zmieniła zasady rachunkowości, na skutek czego nieruchomości wyceniono do wartości godziwej. Wzrosły więc aktywa trwałe i kapitały własne, spadł natomiast wskaźnik ogólnego zadłużenia.
  czytaj więcej
 • Lepsza sytuacja Work Service po I kw.

  24 maja 2017
  Nowe kredyty zaciągnięte w I kwartale zwiększyły zadłużenie finansowe, ale poprawa zysku EBITDA była na tyle znacząca, że zdolność grupy do obsługi wyższego zadłużenia, nieco się poprawiła.
  czytaj więcej
 • Wzrost zysków Vantage Development

  24 maja 2017
  Wrocławski deweloper zakończył I kwartał z 4,9 mln zł skonsolidowanego zysku netto wobec 1,7 mln zł przed rokiem. Miniony kwartał przyniósł natomiast niewiele zmian w bilansie grupy, tym samym sytuacja obligatariuszy pozostała komfortowa.
  czytaj więcej

Emisje