niedziela, 29 marca 2020

Catalyst

 • Spadek wskaźników płynności Marvipolu

  27 marca 2020
  Z powodu wzrostu krótkoterminowych zobowiązań, szczególnie wynikających z obligacji, deweloperska grupa zakończyła 2019 r. z najniższymi wskaźnikami płynności od czasu podziału. Poprawę przynieść mógł dopiero początek 2020 r.
  czytaj więcej
 • Arctic Paper znów musiało negocjować kowenanty z bankami

  27 marca 2020
  Jak wynika ze sprawozdania finansowego producenta papieru, na koniec 2019 r. ponownie naruszył on bankowe kowenanty, tym razem między innymi z powodu nadmiernych nakładów inwestycyjnych. Niedawno ustalono jednak, że banki nie skorzystają ze swoich uprawnień.
  czytaj więcej
 • PCC Exol poprawił zdolność do obsługi zadłużenia

  27 marca 2020
  Spadek długu netto przy poprawie wyników pozwolił chemicznej grupie na obniżenie wskaźnika dług netto/EBITDA do najniższego poziomu od czasu debiutu na GPW. Płynności pomogło lutowe refinansowanie obligacji, przeprowadzone tuż przed wybuchem epidemii, która zastała grupę w szczególnie niekomfortowym momencie – sezonowo ujemnego cash flow operacyjnego.
  czytaj więcej
 • Obniżka stóp może kosztować Aliora do 140 mln zł rocznie

  27 marca 2020
  Informując o negatywnym wpływie wpływie decyzji RPP na wyniki bank zapewnił jednocześnie o „bezpiecznych poziomach” wskaźników płynności i zwiększeniu bufora kapitałowego.
  czytaj więcej
 • PHN mniej zadłużony

  27 marca 2020
  Udany koniec roku, także pod względem wygenerowanej gotówki, pozwolił państwowemu deweloperowi na wyraźną poprawę poziomu środków pieniężnych i spadek długu netto.
  czytaj więcej
 • Kredyt Inkaso przesuwa zgromadzenie obligatariuszy - aktualizacja

  26 marca 2020
  Ze względu na epidemię koronawirusa i wprowadzone ograniczenia windykacyjna spółka przesunęła termin zwołanych na 2 kwietnia zgromadzeń obligatariuszy o dwa tygodnie, na 16 kwietnia. Dodatkowo chce też przesunąć płatność około 7 mln zł odsetek.
  czytaj więcej
 • i2 Development zapewnia o stabilnej sytuacji grupy

  26 marca 2020
  W związku z epidemią koronawirusa wrocławski deweloper rozpoznaje podobne ryzyka, co większość pozostałych spółek z branży. Podaje też, że obecna sytuacja na razie nie wpływa istotnie na bieżącą działalność, wyniki i perspektywy grupy.
  czytaj więcej
 • Koronawirus nie ominie Marvipolu

  26 marca 2020
  Deweloper spodziewa się negatywnego wpływu epidemii na wyniki, szczególnie w perspektywie średnio- i długoterminowej. Zapewnia jednak, że jego sytuacja płynnościowa utrzymuje się na bezpiecznym poziomie.
  czytaj więcej
 • GPW: pandemia nie zagraża kontynuacji działalności przez spółkę

  26 marca 2020
  Według zarządu Giełdy Papierów Wartościowych pandemia koronawirusa narażą ją na „umiarkowane” ryzyko operacyjne i finansowe. Wypracowane mechanizmy mają natomiast bronić ciągłości działania i bezpieczeństwa obrotu.
  czytaj więcej
 • PFR może wejść w obligacje korporacyjne

  26 marca 2020
  Średnie i duże firmy dostaną od funduszu PFR Inwestycje płynnościowy zastrzyk w ramach podwyższenia kapitału lub finansowania obligacjami, wynika z projektu przyjętej przez rząd specustawy o tzw. tarczy antykryzysowej.
  czytaj więcej

Emisje