środa, 22 lutego 2017

Catalyst

 • Październikowe emisje Murapolu debiutują na Catalyst

  21 lutego 2017
  Deweloper wprowadził do obrotu trzyletnie niezabezpieczone obligacje serii T i U, warte odpowiednio 10 oraz 5 mln zł, które zostały uplasowane między innymi w celu częściowego zrefinansowania starszych serii.
  czytaj więcej
 • FAM prawie podwoił zyski

  21 lutego 2017
  Ubiegły rok spółka działająca w segmencie cynkowym zakończyła z 24,2 mln zł zysku operacyjnego i 19,5 mln zł zysku netto. Poprawiła też przepływy operacyjne i obniżyła ogólne zadłużenie.
  czytaj więcej
 • Pustki w kasie XSystem

  21 lutego 2017
  Wprawdzie grupa wypracowała w IV kwartale dodatnie przepływy operacyjne, ale były one na tyle niskie, że nie pokrywały wydatków na spłatę kapitału i odsetek od zadłużenia. Na koniec grudnia w kasie znajdowało się 21 tys. zł, z czego 16 tys. zł to środki o ograniczonej możliwości dysponowania.
  czytaj więcej
 • LZMO zakończyło rok z 14 mln zł straty netto

  21 lutego 2017
  To skutek wysokich odpisów z poprzednich okresów. Sam IV kwartał znajdujący się w postępowaniu sanacyjnym producent kominów zakończył na plusie, choć dodatni wynik netto pochodził głównie z dotacji.
  czytaj więcej
 • Summa Linguae miała stratę w IV kwartale

  21 lutego 2017
  Pomimo wzrostu przychodów biuro tłumaczeń wykazało skromne 16,5 tys. zł straty z działalności podstawowej. Po doliczeniu pozostałych kosztów strata netto w minionym kwartale urosła do 164,3 tys. zł. Wykup obligacji pozostaje kwestią pozyskania refinansowania.
  czytaj więcej
 • Bez większych zmian w bilansie Mak Dom

  20 lutego 2017
  Na koniec roku deweloper miał na konie 8,3 mln zł – to najwięcej od czterech kwartałów i wystarczająco dużo, by wykupić zapadające w marcu notowane na Catalyst obligacje korporacyjne warte 5,5 mln zł.
  czytaj więcej
 • Wzrost ogólnego zadłużenia Indosu

  20 lutego 2017
  Na koniec ubiegłego roku spółka zwiększyła udział kapitałów obcych w finansowaniu działalności do najwyższego poziomu od ponad dwóch lat.
  czytaj więcej
 • Akcjonariusz sprzedawał obligacje Kancelarii Medius

  20 lutego 2017
  MM Investments, spółka należąca do żony Michała Imiołka, prezesa Kancelarii Medius, sprzedała papiery dłużne serii I warte nominalnie 511 tys. zł.
  czytaj więcej
 • Property Lease Fund miał zysk w IV kwartale

  20 lutego 2017
  Zysk ma charakter papierowy i wynika m.in. z ujemnych kosztów materiałów i energii. Sytuacja spółki oczekującej na zatwierdzenie układu z wierzycielami nie zmieniła się istotnie.
  czytaj więcej
 • Napięta sytuacja płynnościowa 2C Partners

  20 lutego 2017
  Na dwa i pół miesiąca przed pierwszym tegorocznym wykupem obligacji wskaźnik bieżącej płynności spółki znajdował się najniżej od czasu jej debiutu na Catalyst w 2013 r.
  czytaj więcej

Emisje