wtorek, 18 stycznia 2022

Newsroom

Fundusze obligacji korporacyjnych lepsze od skarbowych

Bernard Waszczyk | 05 czerwca 2013
W przeciwieństwie do obligacji skarbowych, dla których maj był najsłabszym miesiącem od stycznia 2011 roku, papiery emitowane przez przedsiębiorstwa przynoszą coraz większe zyski.

   Dla funduszy polskich obligacji korporacyjnych, a przede wszystkim dla tych, którzy posiadają ich jednostki uczestnictwa, maj był kolejnym udanym miesiącem. Średnia dla 15 funduszy zaliczanych do tej kategorii przez serwis Analizy Online, wyniosła 0,4 proc., a przy tym żaden fundusz nie zanotował strat. Najlepszy z tego grona – subGO Obligacje 1 – zarobił 1,3 proc. Na zero miesiąc zakończyły KBC Gamma SFIO oraz Millennium Obligacji Korporacyjnych.

   Już cztery fundusze mogą się pochwalić stopą zwrotu od początku roku wynoszącą co najmniej 3 proc. To wspomniany subGO Obligacji 1 (3,4 proc.), a także Copernicus Dłużnych Papierów Korporacyjnych (3,2 proc.) oraz BPS Pieniężny i Agio-Kapitał (po 3 proc.). 

fundusz

1M

3M

6M

12M

24M

36M

od

początku

roku

subGO Obligacje 1

1,3%

1,9%

4,0%

9,5%

18,9%

32,7%

3,4%

UniWIBID

0,8%

1,7%

3,1%

-3,4%

1,9%

7,0%

2,7%

Agio-Kapitał

0,7%

1,6%

3,5%

6,9%

15,1%

-

3,0%

Copernicus Dłużnych Papierów Korporacyjnych

0,7%

1,9%

3,8%

7,9%

16,2%

-

3,2%

Idea Premium SFIO

0,7%

-10,6%

-8,6%

-29,0%

-27,0%

-22,3%

-10,1%

Agio Kapitał PLUS FIO

0,5%

1,3%

3,0%

6,1%

-

-

2,3%

Arka Prestiż Obligacji Korporacyjnych

0,4%

1,9%

3,8%

8,8%

16,0%

-

2,9%

Aviva Investors Dłużnych Papierów Korporacyjnych

0,4%

2,0%

3,7%

9,2%

-

-

2,9%

BPS Pieniężny

0,4%

2,1%

4,0%

7,9%

17,4%

-

3,0%

UniLokata

0,4%

1,1%

2,5%

5,6%

-

-

1,9%

BNP Paribas Komercyjnych Papierów Dłużnych

0,3%

1,4%

2,8%

5,8%

-

-

2,4%

Allianz Obligacji Korporacyjnych FIZ

0,2%

1,1%

3,4%

-

-

-

2,8%

Arka BZ WBK Obligacji Korporacyjnych

0,2%

1,8%

3,8%

9,3%

-

-

2,9%

KBC Gamma SFIO

0,0%

0,8%

2,3%

4,9%

11,4%

16,7%

1,7%

Millennium Obligacji Korporacyjnych

0,0%

1,5%

3,5%

-

-

-

2,5%

ŚREDNIA

0,4%

0,6%

2,3%

3,2%

9,5%

15,2%

1,5%

   W kontekście inwestycji w papiery dłużne, warto odnotować fakt, że maj był najsłabszym miesiącem od stycznia 2011 roku dla funduszy polskich obligacji skarbowych. Miesiąc zakończyły one pod kreską, ze średnią stratą w wysokości 0,7 proc.  

Więcej wiadomości kategorii Fundusze