niedziela, 14 sierpnia 2022

Newsroom

Inwestorzy doceniają fundusze obligacji korporacyjnych

Bernard Waszczyk | 12 lipca 2013
Podczas gdy fundusze polskich obligacji skarbowych przechodzą jedne z najgorszych chwil w historii, tak fundusze obligacji korporacyjnych zdają się przeżywać złoty wiek.

   Pierwsze w czerwcu zanotowały ujemne saldo wpłat i umorzeń przekraczające 800 mln zł (największe od dziewięciu lat) i w całym pierwszym półroczu utraciły z tego tytułu już przeszło 1,2 mld zł. Tymczasem fundusze obligacji korporacyjnych cały bieżący rok mają się bardzo dobrze, a zainteresowanie nimi wciąż utrzymuje się na wysokim poziomie. W czerwcu napływy świeżej gotówki do tej grupy funduszy wyniosły 167 mln zł. Fakt, to był dla nich najsłabszy pod tym względem miesiąc w tym roku, trzeba jednak uwzględnić, że czerwiec z różnych powodów nie był szczególnie udany dla rynków finansowych. Wzrost aktywów trzeba więc potraktować jako wyraz sporego zainteresowania inwestorów tą kategorią lokat. 

   Na 16 funduszy zaliczanych do kategorii polskich obligacji korporacyjnych, dziewięć zanotowało dodatnie saldo wpłat i umorzeń. Najwięcej klienci powierzyli subfunduszom UniLokata (68,6 mln zł) i Arka BZ WBK Obligacji Korporacyjnych (59,3 mln zł) oraz funduszowi zamkniętemu Open Finance Obligacji Przedsiębiorstw FIZ AN (38 mln zł).

   Z największym odpływem mieliśmy z kolei do czynienia w przypadku Millennium Obligacji Korporacyjnych (30,5 mln zł), KBC Gamma SFIO (14,9 mln zł) oraz Aviva Investors Dłużnych Papierów Korporacyjnych (14,3 mln zł).

Więcej wiadomości kategorii Fundusze