niedziela, 16 maja 2021

Newsroom

Resort finansów licytuje wyżej niż banki

Emil Szweda | 07 marca 2012
W porównaniu do obligacji skarbowych, korporacyjne dają średnio o 90 proc. wyższe odsetki. W porównaniu do lokat odsetki od papierów korporacyjnych są wyższe o 116 proc.

   Przewaga oprocentowania obligacji korporacyjnych względem lokat bankowych i obligacji skarbowych dostępnych dla inwestorów detalicznych nie jest rzecz jasna niczym niezwykłym. Warto jednak odnotować, że nieznacznie zmniejszyła się ona w ciągu miesiąca w porównaniu do obligacji skarbowych. Na początku lutego różnica wynosiła bowiem aż 97,1 proc. (a więc obligacje korporacyjne notowane na Catalyst dawały średnio dwukrotnie wyższe odsetki niż dostępne w tym samym czasie obligacje skarbowe), lub licząc inaczej różnica w średnim oprocentowaniu skurczyła się z 5,1 pkt proc. do 4,89 pkt proc. A to głównie za sprawą zmienionej od marca oferty Ministerstwa Finansów, które zdecydowało się podnieść oprocentowanie obligacji detalicznych czteroletnich o 0,25 pkt proc., a dziesięcioletnich o 0,5 pkt proc. Dzięki temu ich średnie oprocentowanie w pierwszym roku wzrosło z 5,25 do 5,44 proc.

Porównanie średniego oprocentowania lokat, obligacji skarbowych i średniego oprocentowania obligacji korporacyjnych
Oprocentowanie lokat Obligacje skarbowe Obligacje korporacyjne
3M 4,44 2R 4,75 banki 8,04
6M 4,96 3R 5,01 zmienne 10,23
12M 5,12 4R 5,5 stałe 10,79
24M 4,57 10R 6,5 średnie 10,33

źródło: Obligacje.pl, Open.pl, Obligacjeskarbowe.pl

   Ale nic za darmo. Kosztem wzrostu oprocentowania obligacji w pierwszym roku odsetkowym, MF zmniejszyło marże w kolejnych latach. Dotąd posiadacz obligacji 10-letniej mógł liczyć na 3-pkt proc. premii powyżej inflacji licząc od drugiego roku posiadania obligacji. Teraz marża skurczyła się do 2,75 proc. W przypadku papierów czteroletnich analogiczna obniżka marży sprowadza ją do 2,25 pkt proc. ponad inflację.

  W porównaniu do lutego skurczyło się za to przeciętne oprocentowanie lokat bankowych, zwłaszcza krótkoterminowych. Na początku marca średnia wyliczona przez Open Finance wynosi 4,44 proc. dla lokat trzymiesięcznych, podczas gdy miesiąc wcześniej było to 4,68 proc., a na początku roku 5,07 proc. Średnie oprocentowanie lokat sześciomiesięcznych skurczyło się do 4,96 proc. z 5,17 proc. na początku roku, zaś o 3 i 9 pkt bazowych spadła średnia dla depozytów odpowiednio rocznych i dwuletnich licząc od początku stycznia. Tym samym przewaga oprocentowania obligacji korporacyjnych względem lokat wzrosła i dodatkowo wzrośnie, kiedy z końcem marca wygasną lokaty antypodatkowe w bankach. Warto odnotować, że dotyczy to także obligacji banków notowanych na Catalyst, które znacznie więcej płacą obligatariuszom niż posiadaczom depozytów.

   Po podniesieniu oprocentowania obligacji skarbowych przez resort finansów i jego obniżeniu przez banki komercyjne po raz pierwszy od czasów wojny depozytowej z 2009 roku oferta skarbu państwa jest wyraźnie lepsza od oferty banków.

Więcej wiadomości kategorii Analizy

Emisje