środa, 25 maja 2022

Newsroom

Gotówka wolniej płynie do funduszy obligacji korporacyjnych

Bernard Waszczyk, Obligacje.pl | 11 września 2014
Fundusze obligacji korporacyjnych kontynuują dobrą passę zapoczątkowaną w styczniu ubiegłego roku i 20 miesiąc z rzędu notują dodatnie saldo wpłat i umorzeń.

W sierpniu miesięczna dynamika zmiany salda wpłat i umorzeń do funduszy polskich obligacji skarbowych wyraźnie wyhamowała, niemniej cały czas pozostaje na plusie. Według szacunków serwisu Analizy Online, napływ świeżej gotówki do tej grupy funduszy wyniósł niespełna 143 mln zł. Jest to kwota najniższa od września 2013 roku, który zamknął się saldem nieco przekraczającym 133 mln zł. 

Warto też pamiętać, że drugim źródłem gotówki dla funduszy obligacji są środki pochodzące z wykupu zapadających papierów. Według szacunków Obligacje.pl, same fundusze obligacji korporacyjnych z tego tytułu zostały w sierpniu zasilone kwotą blisko 22 mln zł, a cała branża prawie 66 mln zł. We wrześniu kwoty te wyniosą odpowiednio 27 mln zł i 110 mln zł. 

Łączna wartość aktywów netto funduszy papierów korporacyjnych na koniec sierpnia miesiąca wyniosła blisko 10,6 mld zł i w porównaniu ze stanem na koniec sierpnia ubiegłego roku wzrosła o trzy czwarte. Od początku tego roku, w ciągu ośmiu miesięcy, fundusze te pozyskały 2,43 mld zł, podczas gdy w analogicznym okresie roku ubiegłego było to 3,38 mld zł. 

Miesięczne salda wpłat i umorzeń do funduszy obligacji korporacyjnych

(w mln zł)

.

Źródło: Analizy Online.

Najwięcej gotówki napłynęło do Allianz Obligacji Plus – 174 mln zł. Większość konkurentów zanotowała zdecydowanie słabsze wyniki. Spośród nich na wyróżnienie zasługują jeszcze tylko Open Finance Obligacji Przedsiębiorstw (+61,4 mln zł), UniLokata (+23,1 mln zł) i UniWIBID Plus (+14 mln zł). Największy odpływ kapitału zanotowały z kolei Aviva Investors Dłużnych Papierów Korporacyjnych (-42,8 mln zł), Arka Prestiż Obligacji Korporacyjnych (-36,4 mln zł) oraz Copernicus Dłużnych Papierów Korporacyjnych (-21,3 mln zł). 


Więcej wiadomości kategorii Fundusze