piątek, 09 czerwca 2023

Newsroom

To był słabiutki rok dla funduszy obligacji korporacyjnych

Bernard Waszczyk, Obligacje.pl | 07 stycznia 2015
W ubiegłym roku fundusze polskich obligacji korporacyjnych z kretesem przegrały rywalizację z funduszami inwestującymi głównie w obligacje skarbowe.

Rok 2014, ku zaskoczeniu chyba większości analityków, okazał się bardzo zyskowny dla posiadaczy jednostek funduszy polskich obligacji skarbowych i polskich obligacji uniwersalnych. Pierwsze w ciągu 12 miesięcy średnio zarobiły 7,2 proc., a drugie 6,6 proc. Na tym tle, wyniki jakimi mogą pochwalić się zarządzający funduszami polskich obligacji korporacyjnych, nie prezentują się niestety najlepiej. Uzyskana przez nie średnia stopa zwrotu, wyliczona przez serwis Analizy Online, wyniosła zaledwie 2,4 proc. I nawet, jeśli obliczymy średnią bez uwzględniania wyników dwóch funduszy po przejściach, które wyjątkowo napsuły inwestorom krwi w ostatnich dwóch latach, czyli Copernicusa Dłużnych Papierów Korporacyjnych (obecnie w likwidacji) i Inventum Premium SFIO (od 07 października 2014 zarządzany przez depozytariusza), to i tak średnia wyniesie 4,5 proc. 

Stopy zwrotu funduszy polskich obligacji korporacyjnych

fundusz

1M

3M

6M

12M▼

24M

36M

subGO Obligacje 1

0,9%

1,9%

4,0%

8,1%

17,6%

27,6%

Inventum Premium SFIO**

-9,5%

-9,8%

-8,0%

6,0%

0,7%

-21,0%

Aviva Investors Papierów Nieskarbowych

0,2%

0,8%

2,0%

5,2%

11,7%

23,7%

BPS Obligacji Korporacyjnych

0,5%

1,3%

2,4%

5,2%

-

-

AGIO Kapitał

0,4%

1,2%

2,3%

5,0%

11,6%

19,4%

KBC Gamma

0,0%

1,1%

2,8%

4,9%

8,0%

14,7%

Open Finance Obligacji Przedsiębiorstw FIZ AN seria A

0,2%

0,8%

-

4,5%

-

-

Arka Prestiż Obligacji Korporacyjnych

0,2%

0,7%

1,6%

4,4%

9,0%

20,4%

Millennium Obligacji Korporacyjnych

0,0%

0,6%

1,1%

4,2%

9,0%

-

Arka BZ WBK Obligacji Korporacyjnych

0,0%

0,5%

1,3%

4,1%

8,2%

-

AGIO Kapitał PLUS FIO

0,3%

1,1%

2,2%

3,8%

9,1%

-

Allianz Obligacji Korporacyjnych FIZ seria A

0,3%

0,8%

1,7%

3,7%

8,8%

-

UniWIBID Plus

0,3%

0,8%

1,7%

3,4%

8,6%

4,5%

Aviva Investors Dłużnych Papierów Korporacyjnych

-0,2%

0,3%

0,3%

3,2%

8,7%

18,9%

UniLokata

0,3%

0,8%

1,6%

3,2%

7,0%

-

Copernicus Dłużnych Papierów Korporacyjnych*

0,0%

0,0%

-2,6%

-20,8%

-20,4%

-15,0%

Allianz Obligacji Plus

0,2%

0,7%

-

-

-

-

BPH Obligacji Korporacyjnych

0,2%

1,0%

1,8%

-

-

-

KBC Obligacji Korporacyjnych

0,0%

1,5%

-

-

-

-

Raiffeisen Obligacji Korporacyjnych

0,0%

0,7%

-

-

-

-

Średnia I

-0,5%

0,1%

0,8%

2,4%

6,3%

11,1%

Średnia II

0,2%

0,9%

1,9%

4,5%

9,8%

18,5%

*(w likwidacji); **(od 07.10.2014 zarządzany przez depozytariusza), ***z wyłączeniem Copernicus Dłużnych Papierów Korporacyjnych i Inventum Premium SFIO. Źródło: Analizy Online.

W zasadzie tylko jeden fundusz – subGO Obligacje 1 – zarobił w ubiegłym roku tyle (8,1 proc.), że byłby w stanie konkurować z funduszami inwestującymi przede wszystkim w papiery skarbowe. Następny w kolejce Inventum SFIO roczną stopę zwrotu na koniec 2014 roku pokazuje na poziomie 6 proc., ale ten wynik odłóżmy na bok, bo można mieć pewne wątpliwości co do jego zgodności ze stanem faktycznym (w samym grudniu zanotował on stratę rzędu 9,5 proc.!). Poza tym próg 5 proc. udało się przekroczyć jeszcze tylko Aviva Investors Papierów Nieskarbowych i BPS Obligacji Korporacyjnych (po 5,2 proc.) oraz AGIO Kapitał (5 proc.). 

Z kolei najniższe roczne stopy zwrotu zanotowały Copernicus Dłużnych Papierów Korporacyjnych (-20,8 proc.), UniLokata i Aviva Investors Dłużnych Papierów Korporacyjnych (po 3,2 proc.) oraz UniWIBID Plus (3,4 proc.).

Więcej wiadomości kategorii Fundusze