wtorek, 23 lipca 2024

Newsroom

EuroRating obniżył perspektywę ratingu ośmiu banków (czterech z Catalyst)

materiał prasowy EuroRating | 20 stycznia 2015
Zmiana perspektywy ratingów kredytowych ze stabilnej na negatywną objęła m.in. Bank Millennium, Getin Noble Bank, mBank i Raiffeisen Polbank.

Ponadto obniżono perspektywę ratingów dla Banku BPH, BNP Paribas, Deutsche Banku oraz Santander Consumer Banku, który należy do notowanego na Catalyst BZ WBK. 

Uzasadnienie

Przyczyną obniżenia perspektywy oceny wiarygodności finansowej banków jest gwałtowne umocnienie się franka szwajcarskiego w stosunku do złotego, będące rezultatem czwartkowej decyzji szwajcarskiego banku centralnego o zaprzestaniu utrzymywania sztywnego kursu franka wobec euro.

Banki objęte decyzją agencji EuroRating o zmianie perspektywy ratingu na negatywną charakteryzują się relatywnie najwyższym udziałem kredytów denominowanych w szwajcarskiej walucie w całym portfelu kredytów (udział ten wynosi w poszczególnych bankach od ponad 20 proc. do ponad 50 proc.) oraz znaczącym udziałem należności denominowanych w CHF w strukturze aktywów (od 16 proc. do ponad 40 proc.).

Silny wzrost kursu CHF/PLN wiąże się dla tych banków z ryzykiem pogorszenia jakości kredytów udzielonych w szwajcarskiej walucie. Według agencji w perspektywie średnioterminowej negatywny wpływ decyzji szwajcarskiego banku centralnego na spłacalność tych kredytów powinien być wprawdzie stosunkowo niewielki, ponieważ wzrost wartości płaconych rat kredytowych będzie częściowo neutralizowany przez spadek oprocentowania. EuroRating wskazuje jednak na fakt, iż wzrost wartości kredytów w stosunku do wartości ich zabezpieczeń przekłada się na zwiększenie wskaźnika LTV i tym samym na wzrost strat banków w przypadku przeprowadzania windykacji kredytów straconych. 

Agencja podkreśla także, iż w perspektywie krótkoterminowej wzrost kursu franka szwajcarskiego powoduje także zwiększenie wartości aktywów ważonych ryzykiem i tym samym pogorszenie współczynnika wypłacalności oraz wskaźnika finansowania kapitałem własnym CET1. Wyższa wartość kredytów denominowanych w CHF oznaczać będzie dla części banków także konieczność zdobycia większego finansowania, co może podwyższyć jego koszty.

Pomimo negatywnej oceny wpływu zmiany polityki szwajcarskiego banku centralnego na sytuację ocenianych banków, EuroRating określa bazę kapitałową oraz pozycję płynnościową większości banków objętych decyzją o obniżeniu perspektywy ratingu jako solidną i niewymagającą zwiększenia. Agencja szacuje obecnie, iż ewentualna obniżka ratingów w przypadku wszystkich omawianych banków nie powinna być większa niż o jeden stopień.

EuroRating podkreśla, iż decyzje odnośnie przyszłych zmian samych ratingów będą uzależnione od kształtowania się kursu CHF/PLN w ciągu najbliższych miesięcy i kwartałów, a także od faktycznego wpływu notowań szwajcarskiej waluty na bilanse oraz wskaźniki finansowe poszczególnych banków. Agencja będzie w tym kontekście zwracała także szczególną uwagę na wysokość ewentualnych dywidend za 2014 rok wypłacanych przez poszczególne banki akcjonariuszom.

Aktualne poziomy ratingów banków, dla których EuroRating zmienił perspektywę na negatywną kształtują się następująco (banki uszeregowane według rosnącego ryzyka kredytowego):

Bank

Rating

Perspektywa

Deutsche Bank Polska

BBB+ ip

negatywna

mBank

BBB+ ip

negatywna

Bank BPH

BBB ip

negatywna

BNP Paribas Bank Polska

BBB ip

negatywna

Raiffeisen Bank Polska

BBB ip

negatywna

Santander Consumer Bank

BBB ip

negatywna

Bank Millennium

BB+ ip

negatywna

Getin Noble Bank

BB ip

negatywna

Negatywna perspektywa ratingu

Negatywna perspektywa ratingu oznacza, iż według obecnych ocen agencji ratingowej EuroRating prawdopodobieństwo obniżenia ratingów w/w ocenianych banków w horyzoncie kolejnych 12 miesięcy jest obecnie większe niż 1:3.

Więcej wiadomości kategorii Ratingi