niedziela, 03 grudnia 2023

Newsroom

Budowę portfela warto oprzeć o najlepszych

Emil Szweda, Obligacje.pl dla "Gazety Giełdy Parkiet" | 02 października 2015
Dom Development, Vindexus i Eurocent to spółki o najniższym profilu ryzyka z trzech różnych branż – jeśli wierzyć wskaźnikom zadłużenia.

Tekst ukazał się w Gazecie Giełdy Parkiet 14 września. Opublikowano za zgodą redakcji. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Zadanie polegające na wytypowaniu najmniej ryzykownych firm z Catalyst jest karkołomne głównie z tego powodu, że artykuł ten ukaże się w druku i znajdzie się zapewne wielu emitentów, którzy będą poczuwali się do tego by zaprotestować przed wyborem przedstawionym obok. Ich obligacje wcale nie są gorsze, a pod pewnymi względami nawet lepsze niż te zaprezentowane w tabelce. Jednak wybór emitentów obligacji o najniższym poziomie ryzyka z trzech różnych branż nie był wyborem autora, lecz wyszukiwarki, która kierowała się ściśle określonymi kryteriami. Wybór branż zawężono do najbardziej popularnych sektorów na Catalyst.

Deweloperzy

W każdym przypadku chodziło o wybór takich emitentów, których wskaźnik ogólnego zadłużenia byłby niższy (w ostateczności nieznacznie wyższy) niż 0,5. Oznacza to, że więcej niż połowa aktywów jest finansowana kapitałem własnym (środkami własnymi) emitentów. Nie jest to częste zjawisko na Catalyst, a w szczególności wśród deweloperów, którzy zdecydowanie wolą kapitał obcy od własnego, nawet jeśli „kredytują” się nie instrumentami finansowymi, lecz terminami zapłaty u dostawców. Drugim istotnym kryterium jest właśnie wysokość długu netto w relacji do kapitału własnego. Opisuje on wielkość zobowiązań finansowych pomniejszonych o posiadaną gotówkę. Także w tym wypadku im niższa relacja, tym wyższe jest bezpieczeństwo środków wierzycieli.

Ostatnim elementem branym pod uwagę – najmniej istotnym w przypadku deweloperów – był natomiast wskaźnik dług netto/EBITDA z ostatnich 12 miesięcy. Ponieważ deweloperzy nie osiągają regularnych przychodów, lecz ich wartość faluje zgodnie z liczbą zamykanych projektów, ten wskaźnik był najmniej istotnym, nie mniej wymogiem. Tzn. kryterium było uzyskanie dodatniej EBITDA jako pewnej gwarancji prowadzenia w jednym czasie wielu projektów dających widoki na spłatę zobowiązań.

Obecność na liście Dom Development nie jest niespodzianką. Niskie wskaźniki zadłużenia cechują także wrocławski Lokum i Polnord. Gdybyśmy jako czwarte kryterium dobrali wskaźnik płynności gotówkowej (ważny dla spółek finansujących nowe budowy i jednocześnie poszukujących nowych lokalizacji) na podium pojawiłby się Robyg.

Windykatorzy

Ale wtedy zaburzylibyśmy kryteria w innych grupach. Dla windykatorów zasobność gotówki też jest ważna, ale nie tak istotna jak wskaźnik długu netto do kapitału własnego. Ponieważ windykatorzy z reguły finansują się długiem oprocentowanym (najczęściej obligacjami) wskaźnik ogólnego zadłużenia ma tu mniejsze, bo zdublowane, znaczenie.

Istotna jest natomiast rentowność rozumiana w tym przypadku jako zdolność do spłaty zadłużenia w możliwie najkrótszym terminie. Większość windykatorów wypada w tej kategorii przeciętnie (zysk operacyjny z 3-4 lat wystarcza na spłatę całości zadłużenia finansowego), dlatego to Vindexus wypada najkorzystniej z całego sektora. Niewiele ustępuje mu DBT, zaś jedynym dużym graczem wyróżniającym się z przeciętnej jest Best. Przy czym nie należy zapominać, że windykatorzy jako sektor są bodaj najmniej zlewarowaną grupą firm na Catalyst.

Firmy pożyczkowe

Eurocent wypada najlepiej przede wszystkim dlatego, że całość długu netto mógłby spłacić zyskiem operacyjnym osiągniętym w sześć miesięcy, przy czym ten wynik jest zasługą niesamowitej poprawy w samym II kwartale i warto się upewnić, czy spółka utrzyma tempo. Niemniej, sierpniową serię obligacji spłaciła bez refinansowania.

Korzystnie wypada Ferratum, co jest zasługą emisji akcji z I kwartału, ale także międzynarodowego charakteru działalności. Zasady regulujące działalność firm pożyczkowych w Polsce nie są w tym wypadku aż tak istotnym czynnikiem ryzyka. W przypadku Everestu poziom bezpieczeństwa wzmacnia poręczenie majątkowe udzielone przez właścicieli spółki.

Emitenci obligacji o najlepszych parametrach zadłużenia
Branża Emitent Wskaźnik ogólnego zadłużenia Dług netto/Kapitał własny Dług netto/EBITDA
Pożyczki Eurocent 0,45 0,44 0,55
  Ferratum Group 0,4 0,23 1,29
  Everest Finanse 0,32 0,47 1,38
Wierzytelności Best 0,53 0,85 2,91
  Debt Trading Partners 0,35 0,37 1,35
  Vindexus 0,24 0,14 1,04
Deweloperzy Dom Development 0,57 0,12 1,42
  Lokum Deweloper 0,34 0,18 1,02
  Polnord 0,38 0,39 24,47
źródło: Obligacje.pl      

Więcej wiadomości kategorii Poradniki