środa, 12 maja 2021

Newsroom

AB zainteresowane kolejnymi emisjami obligacji

msd | 28 września 2020
Dystrybutor sprzętu IT i elektroniki użytkowej będzie chciał wrócić z nową emisją, jeśli zaobserwuje „korzystne warunki” na rynku długu.

Na koniec czerwca, który zamykał rok obrotowy 2019/2020 z 287,3 mln zł cash flow operacyjnego, grupa AB miała 277,8 mln zł środków pieniężnych i brak długu netto. W lipcu natomiast dystrybutor spłacił ze środków własnych warte 70 mln zł obligacje, choć – jak zapewniają jego przedstawiciele – z finansowania papierami dłużnymi nie rezygnuje.

- Obligacje wykupiliśmy ze środków, którymi dysponowaliśmy (…) W dalszym ciągu chcemy funkcjonować na rynku, jako emitent – zapowiedział Grzegorz Ochędzan, odpowiedzialny za finanse członek zarządu AB, podczas poniedziałkowej wideokonferencji.

CFO dystrybutora zapewnił, że spółka jest zainteresowana dalszymi emisjami obligacji, lecz pod warunkiem wystąpienia „korzystnych warunków”. 

- Dla nas to nie jest musik, który musimy zrealizować (…) Obligacje same w sobie są dobrą dywersyfikacją źródeł finansowania. Jeżeli tylko warunki dla spółki i obligatariuszy będą na zasadach win-win, to z pewnością znajdziemy wspólną płaszczyznę – odpowiedział członek zarządu AB na naszą prośbę o określenie tego, co rozumie przez korzystne warunki.

Za wykupione w lipcu pięcioletnie papiery AB płaciło WIBOR 6M plus 1,5 pkt proc. marży.

Na Catalyst pozostają jeszcze dwie serie długu AB z terminami wykupu w czerwcu 2022 r. oraz październiku 2023 r. Spółka płaci za nie 2 pkt proc. oraz 2,5 pkt proc. ponad WIBOR. Do giełdowych transakcji papierami nie dochodzi jednak praktycznie wcale. 

Więcej wiadomości o AB S.A.

 • Wysokie zyski grupy AB i wciąż niezły bilans

  03 marca 2021
  Dystrybutor IT zanotował 52,9 mln zł zysku netto w zakończonym 31 grudnia II kwartale roku obrotowego 2020/21. Rosnące przychody i należności przełożyły się jednak na 92,4 mln zł ujemnych przepływów operacyjnych i wzrost długu netto. Historycznie grupa AB nadal wykazywała jednak relatywnie niskie zadłużenie i rekordowo wysoką płynność szybką.
  czytaj więcej
 • Listopadowa emisja AB trafiła do obrotu na Catalyst

  05 stycznia 2021
  Warte 69,2 mln zł obligacje notowane będą na razie pod nazwą ABF1023, ale docelowo powinny zostać zasymilowaną ze starszą serią ABE1023 o wartości 10,8 mln zł.
  czytaj więcej
 • Grupa AB wciąż korzysta na pandemii

  25 listopada 2020
  Obroty i zyski dystrybutora IT oraz elektroniki użytkowej rosną w dwucyfrowym tempie. Ostatni kwartał, w którym AB spłaciło obligacje i sezonowo zwiększyło stan zapasów oraz należności, przyniósł jednak spadek salda wolnej gotówki o ponad połowę.
  czytaj więcej
 • AB uplasowało obligacje warte 69,2 mln zł

  10 listopada 2020
  Dystrybutor sprzętu IT oraz elektroniki użytkowej zamknął książkę popytu na niespełna trzyletnie obligacje, które zostaną zasymilowane z istniejącą serią ABE1023.
  czytaj więcej

Więcej wiadomości kategorii Catalyst

Emisje