poniedziałek, 06 lipca 2020

Newsroom

Administrator zabezpieczenia obligacji Kibo Group prosi o kontakt

materiał administratora | 27 lutego 2020

MWW Trustees sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, pełniąca funkcję administratora zabezpieczenia obligacji serii K1AN1 wyemitowanych przez KIBO GROUP SP. Z O.O. prosi obligatariuszy o pilny kontakt mailowy pod adresem pomoc@mwwlaw.pl (z dopiskiem „OBLIGACJE KIBO”) lub telefonicznym (+48) 22 463 40 00.

Do dnia sporządzenia niniejszego komunikatu emitent nie zaspokoił roszczeń wynikających z wyemitowanych obligacji. Kontakt z administratorem jest niezbędny dla działań związanych z dochodzeniem należności z tytułu wyemitowanych obligacji. 

Więcej wiadomości kategorii Purgatorium

Emisje