środa, 02 grudnia 2020

Newsroom

Agio Kapitał wraca do obsługi umorzeń

msd | 27 maja 2020
Zarządzany przez AgioFunds TFI subfundusz obligacji korporacyjnych typu high yield zapowiada wznowienie realizacji zleceń klientów od 2 czerwca.

Po marcowej fali umorzeń od klientów AgioFunds TFI zawiesiło odkupowanie jednostek uczestnictwa subfunduszu Agio Kapitał na dwa tygodnie, począwszy od 1 kwietnia. Za zgodą Komisji Nadzoru Finansowego zawieszenie odkupowania przedłużono do 1 czerwca włącznie. Po wyczerpaniu zapisanego w ustawie dwumiesięcznego okresu zamrożenia, uspokojeniu rynku, a najpewniej i odbudowie płynnościowej poduszki Towarzystwo zapowiada przywrócenie subfunduszu Agio Kapitał do normalnego funkcjonowania.

„Od dnia 2 czerwca br. planujemy przywrócenie pełnego funkcjonowania subfunduszu, obsługę i realizację zleceń klientów. W ostatnich tygodniach doszło do ustabilizowania i wyraźnej poprawy sytuacji na rynku, co umożliwia realizację transakcji przy racjonalnych cenach” – napisano w oświadczeniu zarządu AgioFunds TFI przesłanym do Obligacje.pl.

„Kwietniowa decyzja o czasowym zawieszeniu odkupywania jednostek uczestnictwa ograniczyła negatywny wpływ sytuacji rynkowej na wartość aktywów netto oraz wartość jednostek uczestnictwa subfunduszu, co miało pozytywny wpływ na interes uczestników funduszu” – podano także.

Na koniec kwietnia subfundusz Agio Kapitał miał 107,1 mln zł aktywów wobec 147 mln zł dwa miesiące wcześniej, wynika z danych Izby Zarządzających Funduszami i Aktywami.

Przez ostatni miesiąc wartość jednostki uczestnictwa subfunduszu wzrosła o 0,56 proc., czym odrobiono część marcowo-kwietniowych strat. W trzy- i 12-miesięcznym horyzoncie Agio Kapitał notuje odpowiednio 2,77 oraz 3,82 proc. straty.

Więcej wiadomości kategorii Fundusze

Emisje