środa, 27 maja 2020

Newsroom

Agio Kapitał zawiesza odkupy do 1 czerwca - poprawiona

ems | 16 kwietnia 2020
TFI zdecydowało się przedłużyć okres, w którym nie będzie dokonywało umorzeń jednostek uczestnictwa funduszu Agio Kapitał z połowy kwietnia do 1 czerwca.

Zmieniliśmy informację o wielkości aktywów na koniec marca po nadesłaniu tej informacji przez TFI. Wcześniejsze dane pochodziły z IZFiA.

„W związku z obecną sytuacją na rynkach finansowych, związaną z epidemią COVID-19, w ostatnich tygodniach suma wartości odkupionych jednostek uczestnictwa AGIO Kapitał i tych, których odkupienia zażądano, wzrosła względem poprzednich okresów i przekroczyła 10 proc. wartości aktywów funduszu. W związku ze wzrostem żądań wykupu, fundusz został zmuszony do wyprzedaży aktywów w niekorzystnej bieżącej sytuacji rynkowej oraz skrajnie zaniżonych wycenach.

W tej szczególnej sytuacji rynkowej, realizacja transakcji na rynku charakteryzującym się brakiem popytu i niską płynnością, w celu zaspokojenia żądań Klientów, pociąga za sobą istotny spadek wartości aktywów netto na jednostkę uczestnictwa funduszu, co ma negatywny wpływ na interes jego uczestników” – napisał zarząd AGIO TFI w komunikacie nadesłanym do redakcji Obligacje.pl.

"W ostatnich tygodniach, fundusze obligacji korporacyjnych w Polsce pozostają pod znaczną presją w związku ze spadkiem płynności rynku i zawirowaniami gospodarczymi spowodowanymi epidemią. Izba Zarządzających Funduszami i Aktywami zwróciła uwagę na problem płynności rynku obligacji, sugerując potrzebę wsparcia branży przez instytucje rządowe, co pozwoliłoby na ustabilizowanie rynku w czasie największej paniki z długoterminową korzyścią dla klientów funduszy

AGIO Kapitał, subfundusz dłużny, inwestuje głównie w obligacje przedsiębiorstw o solidnych fundamentach i dużej wiarygodności finansowej, papiery wartościowe emitowane i gwarantowane przez Skarb Państwa oraz instrumenty rynku pieniężnego. AGIO Kapitał był wielokrotnie wyróżniany na rynku, otrzymał między innymi główną nagrodę Alfa za lata 2018 i 2014, przyznaną przez Analizy Online oraz wyróżnienia Gazety Giełdy i Inwestorów Parkiet” – dodano także.

Na koniec marca fundusz Agio Kapitał posiadał 108,4 mln zł aktywów, o 26,3 proc. mniej niż miesiąc wcześniej. W tym czasie wartość jednostki uczestnictwa spadła o 1,9 proc.

Żeby dokończyć lekturę musisz być zalogowany!

Więcej wiadomości kategorii Fundusze

 • Piątek z funduszem: Quercus Ochrony Kapitału

  22 maja 2020
  1,8 proc. zysku za ostatnich 12 miesięcy to wynik lepszy od większości konkurentów (0,5 proc.), który fundusz zawdzięcza umiarkowanie konserwatywnej polityce doboru emitentów. Jednak to także znacznie poniżej średniego oprocentowania korporacyjnej części portfela (4,1 proc.).
  czytaj więcej
 • Zwolniło tempo spadku aktywów funduszy obligacji korporacyjnych

  14 maja 2020
  W kwietniu wartość aktywów netto (WAN) funduszy polskich obligacji korporacyjnych ponownie się obniżyła, ale już wielokrotnie mniej niż miesiąc wcześniej.
  czytaj więcej
 • Piątek z funduszem – Allianz Obligacji Plus

  08 maja 2020
  Fundusz opiera portfel korporacyjny na papierach o zmiennym kuponie, co – z uwagi na nowe stawki WIBOR - oznacza niechybny spadek zarobku na odsetkach. Część płynnościowa lokowana jest na zmianę w obligacjach skarbowych i funduszach zagranicznych. Struktura portfela nie przeważa żadnej ze spółek ani branż.
  czytaj więcej
 • Fundusze odrobiły część strat

  06 maja 2020
  W kwietniu średnia stopa zwrotu funduszy polskich obligacji korporacyjnych wyniosła +0,64 proc. Miesiąc wcześniej były na ponad 2-proc. minusie.
  czytaj więcej

Emisje