środa, 12 sierpnia 2020

Newsroom

Agio Kapitał zawiesza odkupy do 1 czerwca - poprawiona

ems | 16 kwietnia 2020
TFI zdecydowało się przedłużyć okres, w którym nie będzie dokonywało umorzeń jednostek uczestnictwa funduszu Agio Kapitał z połowy kwietnia do 1 czerwca.

Zmieniliśmy informację o wielkości aktywów na koniec marca po nadesłaniu tej informacji przez TFI. Wcześniejsze dane pochodziły z IZFiA.

„W związku z obecną sytuacją na rynkach finansowych, związaną z epidemią COVID-19, w ostatnich tygodniach suma wartości odkupionych jednostek uczestnictwa AGIO Kapitał i tych, których odkupienia zażądano, wzrosła względem poprzednich okresów i przekroczyła 10 proc. wartości aktywów funduszu. W związku ze wzrostem żądań wykupu, fundusz został zmuszony do wyprzedaży aktywów w niekorzystnej bieżącej sytuacji rynkowej oraz skrajnie zaniżonych wycenach.

W tej szczególnej sytuacji rynkowej, realizacja transakcji na rynku charakteryzującym się brakiem popytu i niską płynnością, w celu zaspokojenia żądań Klientów, pociąga za sobą istotny spadek wartości aktywów netto na jednostkę uczestnictwa funduszu, co ma negatywny wpływ na interes jego uczestników” – napisał zarząd AGIO TFI w komunikacie nadesłanym do redakcji Obligacje.pl.

"W ostatnich tygodniach, fundusze obligacji korporacyjnych w Polsce pozostają pod znaczną presją w związku ze spadkiem płynności rynku i zawirowaniami gospodarczymi spowodowanymi epidemią. Izba Zarządzających Funduszami i Aktywami zwróciła uwagę na problem płynności rynku obligacji, sugerując potrzebę wsparcia branży przez instytucje rządowe, co pozwoliłoby na ustabilizowanie rynku w czasie największej paniki z długoterminową korzyścią dla klientów funduszy

AGIO Kapitał, subfundusz dłużny, inwestuje głównie w obligacje przedsiębiorstw o solidnych fundamentach i dużej wiarygodności finansowej, papiery wartościowe emitowane i gwarantowane przez Skarb Państwa oraz instrumenty rynku pieniężnego. AGIO Kapitał był wielokrotnie wyróżniany na rynku, otrzymał między innymi główną nagrodę Alfa za lata 2018 i 2014, przyznaną przez Analizy Online oraz wyróżnienia Gazety Giełdy i Inwestorów Parkiet” – dodano także.

Na koniec marca fundusz Agio Kapitał posiadał 108,4 mln zł aktywów, o 26,3 proc. mniej niż miesiąc wcześniej. W tym czasie wartość jednostki uczestnictwa spadła o 1,9 proc.

Żeby dokończyć lekturę musisz być zalogowany!

Więcej wiadomości kategorii Fundusze

Emisje