wtorek, 18 czerwca 2024

Newsroom

AgioFunds TFI ukarane za wycenę obligacji w funduszu zamkniętym

msd | 12 czerwca 2023
KNF nałożyła na AgioFunds TFI 3,2 mln zł kar pieniężnych za nieprawidłowości przy wycenie obligacji korporacyjnych trzech spółek w funduszu Abelia Capital FIZAN.

Według ustaleń Komisji Nadzoru Finansowego, do nieprawidłowości w wycenie dojść miało jeszcze w latach 2017-2018. Chodzi o papiery trzech powiązanych osobowo spółek, które były głównym składnikiem aktywów funduszu Abelia Capital.

Jak wskazuje KNF, do obniżenia wyceny obligacji dojść miało wyłącznie na podstawie oświadczeń emitentów o braku możliwości zapłaty odsetek. To zaś prowadziło do spadku wartości aktywów, czego ze względów podatkowych oczekiwał uczestnik funduszu. 

„Wprowadzenie nieuzasadnionych odpisów aktualizujących służyło temu, żeby obniżyć wartości aktywów oraz wykupić i umorzyć certyfikaty inwestycyjne funduszu po niższych cenach, które nie odzwierciedlały wartości godziwej aktywów” – tłumaczy nadzorca.

Jego zdaniem, wyceny obligacji przeprowadzono więc w sposób bezpodstawny i z naruszeniem kluczowych regulacji.

Więcej wiadomości kategorii Fundusze