czwartek, 15 kwietnia 2021

Newsroom

Aktywa funduszy obligacji firm na koniec roku wyniosły 13,5 mld zł

ben | 18 stycznia 2021
Wartość aktywów netto (WAN) funduszy polskich obligacji korporacyjnych w ubiegłym roku obniżyła o ponad 3,6 mld zł, czyli o ponad jedną piątą.

Pod koniec grudnia 2019 r. fundusze zaliczane do kategorii polskich obligacji korporacyjnych zarządzały aktywami przekraczającymi 17,1 mld zł. Wybuch pandemii sprawił jednak, że tylko w marcu zmniejszyły się o niemal 5,9 mld zł, a w kwietniu o kolejne blisko 0,5 mld zł, osiągając wtedy minimum na poziomie 11,34 mld zł. Później sytuacja się ustabilizowała i niemal każdy kolejny miesiąc, poza listopadem, kończył się wzrostem WAN rzędu 50-220 mln zł. Ostatecznie na koniec 2020 r. aktywa tych funduszy wyniosły 13,5 mld zł, co oznacza spadek r/r o 21,1 proc.

Wartość aktywów netto funduszy polskich obligacji korporacyjnych_grudzień 2020

W drugiej połowie roku funduszom udało się więc „odzyskać” ponad 2,1 mld zł. Trzeba jednak dodać, że większość tej kwoty to efekt połączenia dwóch funduszy – Noble Fund Private Debt FIZAN (d. Open Finance Obligacji Przedsiębiorstw FIZAN) z Open Finance Obligacji Korporacyjnych Europy Środkowej i Wschodniej FIZAN, którego aktywa na koniec września, czyli tuż przed połączeniem, wynosiły ponad 1,38 mld zł.

Największy odpływ aktywów zanotowały największe fundusze, Santander Obligacji Korporacyjnych (1,18 mld zł, spadek o 41,7 proc.) i Santander Prestiż Obligacji Korporacyjnych (1,99 mld zł, spadek o 45,8 proc.). Kilka funduszy powiększyło stan posiadania, w tym m.in. mBank Obligacji Korporacyjnych (wzrost o 107,4 mln zł, +178.9 proc.) i Aviva Investors SFIO Stabilnego Dochodu (wzrost o 70 mln zł, +14 proc.).

Wartość aktywów netto poszczególnych funduszy_grudzień 2020

Więcej wiadomości kategorii Fundusze

Emisje