sobota, 02 grudnia 2023

Newsroom

Aktywa funduszy obligacji firm ponownie spadły

Emil Szweda | 16 września 2022
Poprawa stóp zwrotu nie zrobiła wrażenia na inwestorach. Aktywa funduszy obligacji korporacyjnych zanotowały dwunasty miesiąc spadków i są o jedną trzecią chudsze niż przed rokiem.

W sierpniu aktywa funduszy stopniały o 407 mln zł (4,1 proc.), przy czym statystyki nie uwzględniają funduszy Novo i Opery (brak publikacji danych).

Wartość aktywów netto funduszy polskich obligacji korporacyjnych_sierpień 2022

Najmocniej na zbiorcze statystyki wpłynęły umorzenia w Quercus Ochrony Kapitału, który stracił prawie 150 mln zł aktywów, co oznaczało spadek o 16,4 proc. W ujęciu procentowym niemal równie mocno spadały aktywa funduszu zamkniętego SFOK, któremu szkodzi konflikt między TFI i byłym już zarządzającym. Statutowo fundusz nie musi umarzać więcej niż 15 proc. aktywów miesięcznie i taką właśnie taktykę przyjął. 16 proc. aktywów stracił też ViG C Quadrat, który – jako nowy gracz – radzi sobie całkiem nieźle pod względem stóp zwrotu, ale jak pisaliśmy ostatnio w naszym cyklu, nie jest to fundusz, który zabłyśnie na tle konkurencji.

Ponadto około 7 proc. straty aktywów zanotowały BNP Lokata Kapitału i Generali Profit Plus, a więc relatywnie duzi gracze (łącznie ponad 8 proc. udziału w rynku funduszy obligacji korporacyjnych).

Wartość aktywów netto poszczególnych funduszy_sierpień 2022

Wyraźny przyrost aktywów zanotowały Allianz Dochodowy (6 proc.) i NN (L) OK (9 proc.), przy czym ten drugi startuje z niskiego poziomu (po wzroście aktywa sięgają 8 mln zł).

Nastawienie inwestorów do funduszy dłużnych, czy też może wobec w ogóle inwestycji kapitałowych, pozostaje więc mocno negatywne, a ostatnia poprawia stóp zwrotu jest najwyraźniej odbierana jako krótkoterminowa.

Więcej wiadomości kategorii Fundusze