piątek, 09 czerwca 2023

Newsroom

Aktywa funduszy obligacji firm znów chudsze

Emil Szweda | 15 lipca 2022
W czerwcu aktywa funduszy obligacji korporacyjnych stopniały o kolejnych 657 mln zł, czyli o 6,1 proc. Od początku roku ubytek sięga 28,6 proc., a w skali 12 miesięcy 31,5 proc.

Na plusie znalazły się tylko dwa fundusze Allianz TFI, w tym jeden zarządzany do niedawna przez Aviva Investors, a wzrost aktywów był w ich przypadku kosmetyczny i nie mógł zamaskować tego, co działo się w przypadku pozostałych towarzystw. Najmocniejsze spadki (powyżej 100 mln zł) dotyczyły funduszy Santandera oraz Noble Fund Private Debt FIZ AN, a więc funduszy na naszym rynku dość specyficznych. Fundusze Stantandera alokują znaczą część aktywów w papiery spółek zagranicznych, zaś Noble Fund – zgodnie z nazwą – specjalizuje się w długu prywatnym, który nie jest notowany. Niemniej, to właśnie wyceny i obawy inwestorów przed skutkami wzrostu stóp procentowych mogły ich skłonić do umorzeń.

Wartość aktywów netto funduszy polskich obligacji korporacyjnych_czerwiec 2022

Umorzenia są widoczne od października 2021 r., co było reakcją na widoczną już przecenę obligacji skarbowych, która teoretycznie nie powinna dotykać funduszy obligacji firm, ale część z nich trzymała w papierach skarbowych poduszkę płynnościową, a niektóre wybrały do tego długoterminowe papiery o stałym kuponie. Po wybuchu wojny presja umorzeń przybrała na sile, choć jednoczesny silny wzrost stawek WIBOR dawał (i wciąż daje) nadzieję na to, że wzrost kuponów płacony przez emitentów przełoży się na wyniki zarządzanych portfeli. Jednak utrata jednej trzeciej aktywów w czasie trzech kwartałów wywiera też presję na zarządzających, którzy poszukując płynności zaczynają sprzedawać papiery, co odbija się na rentownościach i cenach na rynku wtórnym. Emitentom trudniej jest także emitować nowe obligacje w takim otoczeniu, czego dowodzą statystyki II kwartału, w którym wartość emisji obligacji korporacyjnych spadła o 61 proc.

Wartość aktywów netto poszczególnych funduszy_czerwiec 2022

Więcej wiadomości kategorii Fundusze