sobota, 11 lipca 2020

Newsroom

Aktywa funduszy obligacji korporacyjnych blisko 17 mld zł

ben | 17 grudnia 2019
Od początku roku wartość aktywów netto zarządzanych przez fundusze polskich obligacji korporacyjnych wzrosła o blisko 900 mln zł.

W listopadzie wartość aktywów netto (WAN) funduszy polskich obligacji korporacyjnych wzrosła o 52,33 mln zł (0,31 proc.) i wyniosła na koniec miesiąca nieco ponad 16,98 mld zł. Do przekroczenia 17 mld zł brakuje zatem niecałe 20 mln zł.

Wartość aktywów netto funduszy polskich obligacji korporacyjnych_listopad 2019

Największy spadek WAN – o 96,57 mln zł, czyli o 4,7 proc. – zanotował w listopadzie Open Finance Obligacji Przedsiębiorstw FIZAN. Znaczący odpływ aktywów dotknął też Millennium FIO Obligacji Korporacyjnych (-45,37 mln zł, spadek o 3,5 proc.) oraz Generali Profit Plus (-36,55 mln zł, spadek o 3,2 proc.).

Natomiast największe wzrosty miały miejsce w przypadku Santander Prestiż Obligacji Korporacyjnych (+117,89 mln zł, wzrost o 2,9 proc.), Generali Oszczędnościowy (+51,26 mln zł, wzrost o 3,4 proc.) i Santander Obligacji Korporacyjnych (+38,68 mln zł, wzrost o 1,4 proc.). Łączne aktywa funduszy korporacyjnego długu zarządzanych przez Santander TFI wynoszą już ponad 6,99 mld zł i stanowią 41,2 proc. WAN wszystkich funduszy zaliczanych do kategorii polskich obligacji korporacyjnych.

Wartość aktywów netto poszczególnych funduszy_listopad 2019

Więcej wiadomości kategorii Fundusze

Emisje