niedziela, 20 września 2020

Newsroom

Aktywa funduszy obligacji korporacyjnych lekko w górę

ben | 18 czerwca 2020
W maju wartość aktywów netto funduszy polskich obligacji korporacyjnych wzrosła o ponad 50 mln zł.

11,39 mld zł – tyle na koniec ubiegłego miesiąca wyniosła wartość aktywów netto funduszy zaliczanych do kategorii polskich obligacji korporacyjnych. Było to o 51,35 mln zł, czyli 0,45 proc. więcej w porównaniu z końcem kwietnia. Ponieważ jednak średnia stopa zwrotu tych funduszy w maju wyniosła 0,81 proc., można przyjąć, że ich klienci w dalszym ciągu częściej umarzali niż kupowali jednostki uczestnictwa.

Wartość aktywów netto funduszy polskich obligacji korporacyjnych_maj 2020

Zmiany wartości aktywów poszczególnych funduszy w większości były kosmetyczne. Spory procentowy przyrost zanotowały Ipopema Obligacji Korporacyjnych (+29,8 proc.) i mBank Obligacji Korporacyjnych (+13,8 proc.). Nie są to jednak duże fundusze, aktywa pierwszego nie przekraczają 10 mln zł, a drugiego wynoszą nieco ponad 111 mln zł. Dwa najbardziej poszkodowane na marcowej fali wyprzedaży jednostek fundusze – Santander Obligacji Korporacyjnych i Santander Prestiż Obligacji Korporacyjnych – w maju zanotowały wzrost WAN o 1,4 proc. (odpowiednio o 21,94 mln zł i 29,53 mln zł), co odpowiada wypracowanym przez nie w kwietniu stóp zwrotu.

Wartość aktywów netto poszczególnych funduszy_maj 2020

Więcej wiadomości kategorii Fundusze

Emisje