czwartek, 15 kwietnia 2021

Newsroom

Aktywa funduszy obligacji korporacyjnych spadły w listopadzie o ponad 130 mln zł

ben | 18 grudnia 2020
Wartość aktywów netto funduszy polskich obligacji korporacyjnych po raz pierwszy od kwietnia zanotowała spadek miesiąc do miesiąca.

Wartość aktywów netto (WAN) funduszy inwestycyjnych zaliczanych do kategorii polskich obligacji korporacyjnych wyniosła na koniec zeszłego miesiąca blisko 13,426 mld zł. W porównaniu z październikiem obniżyła się więc o 132,72 mln zł (-0,98 proc.).

Średnia stopa zwrotu funduszy w listopadzie wyniosła +0,47 proc., zatem saldo wpłat i umorzeń w tym miesiącu można oszacować na ok. minus 197 mln zł.

Wartość aktywów netto funduszy polskich obligacji korporacyjnych_listopad 2020

Największy udział w listopadowym spadku WAN miał zarządzany przez Generali Investment TFI fundusz Generali Oszczędnościowy, którego aktywa stopniały o blisko 137 mln zł (-11,6 proc.). W ujęciu wartościowym poza nim największe spadku WAN odnotowały Quercus Ochrony Kapitału (o 30,05 mln zł, -3,2 proc.), Santander Prestiż Obligacji Korporacyjnych (16,96 mln zł, -0,7 proc.) i Open Finance Obligacji Przedsiębiorstw FIZAN (15,28 mln zł, -0,5 proc.).

Z tych funduszy, które powiększyły stan posiadania, najwięcej zyskał BNP Paribas Lokata Kapitału (20,59 mln zł, +6,4 proc.). Procentowo zaś lepiej wypadł Aviva Investors Dochodowy (11,2 mln zł, +10,3 proc.).

Wartość aktywów netto poszczególnych funduszy_listopad 2020

Więcej wiadomości kategorii Fundusze

Emisje