wtorek, 25 lutego 2020

Newsroom

Aktywa funduszy obligacji korporacyjnych wzrosły od początku roku o jedną czwartą

ben | 19 grudnia 2017
BZ WBK TFI ma już prawie 40-proc. udział w segmencie funduszy inwestujących w papiery dłużne emitowane przez przedsiębiorstwa.

Na koniec listopada, po wzroście o 0,7 proc. (130,2 mln zł), aktywa netto funduszy polskich obligacji korporacyjnych osiągnęły wartość 18,35 mld zł. Od początku roku wzrosły zatem o 25,6 proc., czyli o 3,74 mld zł.

Wartość aktywów netto funduszy polskich obligacji korporacyjnych_listopad 2017

Liderami wzrostów w listopadzie było kilka tych samych funduszy, co przez kilkanaście ostatnich miesięcy. Arka Prestiż Obligacji Korporacyjnych urósł więc o 85,5 mln zł (2 proc.), Arka BZ WBK Obligacji Korporacyjnych o 71,9 mln zł (2,5 proc.), a Open Finance Obligacji Przedsiębiorstw FIZAN o 68,8 mln zł (2,2 proc.). BZ WBK TFI, zarządzające funduszami Arka, pogłębiło zatem swoją dominację w tym segmencie rynku, zwiększając udział z 34,8 proc. na koniec grudnia 2016, do 39,4 proc. na koniec listopada 2017.

W przypadku żadnego z pozostałych 24 funduszy aktywa netto nie przyrosły bardziej niż o 15 mln zł. Co więcej, 13 z 27 funduszy zanotowało w listopadzie spadek aktywów. Najdotkliwszy był w przypadku UniLokaty (-35,3 mln zł, spadek o 3,3 proc.), Novo Obligacji Przedsiębiorstw (-34,4 mln zł, spadek o 11,1 proc.), Aviva Investors Dłużnych Papierów Korporacyjnych (-25,8 mln zł, spadek o 2,2 proc.) oraz UniWIBID Plus (-14,4 mln zł, spadek o 1,2 proc.).

Wartość aktywów netto poszczególnych funduszy_listopad 2017

Więcej wiadomości kategorii Fundusze

Emisje