niedziela, 01 sierpnia 2021

Newsroom

Aktywa netto funduszy obligacji korporacyjnych (czerwiec 2021)

ben | 19 lipca 2021
Na koniec I półrocza 2021 wartość aktywów netto (WAN) funduszy inwestycyjnych polskich obligacji korporacyjnych wyniosła 14,66 mld zł.

W ubiegłym miesiącu WAN funduszy obligacji korporacyjnych wzrosła o 421,16 mln zł, czyli o 2,96 proc. Szacunkowe saldo wpłat i umorzeń wyniosło zaś ok. 376 mln zł.

Wartość aktywów netto funduszy polskich obligacji korporacyjnych_czerwiec 2021

Podobnie jak przed miesiącem, za czerwcowy wzrost wartości aktywów tej kategorii funduszy odpowiadały głównie Santander Prestiż Obligacji Korporacyjnych (+122,2 mln zł, +4,9 proc. ) i Santander Obligacji Korporacyjnych (+91,12 mln zł, +5,2 proc.). Duży wzrost aktywów zanotował Quercus Ochrony Kapitału (+116,61 mln zł, +11 proc.).

Wartość aktywów netto poszczególnych funduszy_czerwiec 2021

Więcej wiadomości kategorii Fundusze

Emisje