niedziela, 16 maja 2021

Newsroom

Aktywa netto funduszy obligacji korporacyjnych (marzec 2021)

ben | 16 kwietnia 2021
Na koniec marca wartość aktywów netto (WAN) funduszy inwestycyjnych polskich obligacji korporacyjnych wyniosła blisko 14,07 mld zł.

W ubiegłym miesiącu WAN funduszy firmowego długu wzrosła o 178,9 mln zł, czyli o 1,29 proc. Szacunkowe saldo wpłat i umorzeń wyniosło natomiast ok. 181 mln zł.

Wartość aktywów netto funduszy polskich obligacji korporacyjnych_marzec 2021

W marcu, podobnie jak miesiąc wcześniej, największy nominalny wzrost WAN zanotował Generali Oszczędnościowy (50,63 mln zł, +4,5 proc.). Poza nim wyróżniały się też Santander Prestiż Obligacji Korporacyjnych (34,47 mln zł, +1,4 proc.), Noble Fund Private Debt FIZAN (33,59 mln zł, +1,2 proc.), Aviva Investors SFIO Stabilnego Dochodu (26,38 mln zł, +4,4 proc.) i BNP Paribas Lokata Kapitału (24,98 mln zł, +6,0 proc.). Natomiast spośród funduszy, którym w marcu ubyło aktywów, najwięcej stracił Quercus Ochrony Kapitału (-19,17 mln zł, -1,6 proc.).

Wartość aktywów netto poszczególnych funduszy_marzec 2021

Więcej wiadomości kategorii Fundusze

Emisje