poniedziałek, 25 maja 2020

Newsroom

Alior Bank oceniony przez agencję S&P na poziomie spekulacyjnym

msd | 17 stycznia 2019
S&P Global Ratings nadało bankowi długoterminowy rating BB z perspektywą stabilną. Ocena krótkoterminowa to zaś B.

Otrzymane przez Alior Bank długoterminowe „podwójne B” to druga od góry ocena na skali ratingów nieinwestycyjnych, zwanych też spekulacyjnymi. Tak samo od 2013 r. bank oceniany jest przez agencję Fitch, która jednak blisko rok temu zmieniła perspektywę ratingu ze stabilnej do pozytywnej. 

W wydanym komunikacie S&P zwraca między innymi uwagę, że Alior jest relatywnie małym bankiem, skoncentrowanym na bardziej ryzykownych segmentach i rozwijał się dotychczas w sposób agresywny, co pomaga mu osiągać wyższe marże w porównaniu do innych instytucji.

Agencja S&P oczekuje, że po okresie agresywnego wzrostu, który skutkuje koniecznością poprawy pozycji kapitałowej, bank ustabilizuje biznes i skupi się na organicznym wzroście portfela kredytowego. Niemniej, zdaniem S&P Alior wciąż powinien rozwijać się szybciej niż polski sektor bankowy, co także wiązać się będzie z wciąż wyższymi kosztami ryzyka.

S&P przypomina także o relatywnie słabszej pozycji kapitałowej Aliora oraz słabszej jakości aktywów w stosunku do porównywalnych banków. Agencja dostrzega jednak, że w razie potrzeby część ryzyka kredytowego bank mógłby przenieść na PZU, będącego jego akcjonariuszem. PZU – zdaniem S&P – mógłby także w razie konieczności dostarczyć Aliorowi niezbędnej płynności.

Na Catalyst notowanych jest 10 serii obligacji Alior Banku, z czego dziewięć to dług podporządkowany. Trzy z tych emisji pochodzą z ofert publicznych, ale tylko dwie cieszą się większa płynnością (trzecia seria ma jednostkowy nominał ustalony na 400 tys. zł).

W ostatnich transakcjach rynek wyceniał papiery ALR0522 i ALR0524 odpowiednio z 3,34 i 2,98 proc. rentowności brutto przy założeniu, że bank w 2021 r. skorzysta z przysługujących mu opcji wcześniejszej spłaty.

Więcej wiadomości o Alior Bank S.A.

Więcej wiadomości kategorii Ratingi

Emisje