piątek, 30 września 2022

Newsroom

Alior chce uzyskać rating inwestycyjny

msd | 13 marca 2017
Taki cel zarysowano w zaprezentowanej w poniedziałek strategii banku na lata 2017—2020.

Obecnie Alior Bank jest oceniany na podwójne B przez Fitch Ratings (ocena długoterminowa została potwierdzona w połowie lutego) i BB+ przez krajową agencję Eurorating (rating niezamówiony). Ocena inwestycyjna to co najmniej BBB-, a zatem jej uzyskanie wymagałoby podniesienia oceny o dwa stopnie przez Fitch i o jeden przez Eurorating.

W strategii zapisano także, że Alior będzie „bankiem samofinansującym się, z finansowaniem dłużnym jako uzupełnieniem”. Ponadto celem banku jest sekurytzacja aktywów oraz emisja listów zastawnych, jeśli okaże się ona ekonomicznie uzasadniona.

Na Catalyst notowanych jest osiem serii obligacji Alior Banku, w tym dwie emisje podporządkowane, oferowane w 2016 r. w ramach publicznych emisji. Rentowność brutto waha się od 3,5 proc. do 5,0 proc.

Więcej wiadomości o Alior Bank S.A.

Więcej wiadomości kategorii Ratingi