piątek, 19 lipca 2019

Newsroom

Analiza Capital Park

Remigiusz Iwan, Rynekobligacji.com | 27 listopada 2017
Według ostatnich informacji, zarząd grupy Capital Park nie zamierza sprzedawać kluczowych aktywów, a chce stać się spółką dywidendową o charakterze REIT.

Podsumowanie

Operacyjnie sytuacja grupy prezentuje się całkiem dobrze. Kluczowe projekty są w eksploatacji i generują przychody i przepływy gotówki. Sukcesywnie rośnie poziom ich wynajęcia. Grupa posiada zabezpieczone finansowanie realizacji kolejnej kluczowej inwestycji, czyli ArtN.

Równie dobrze sytuacja prezentuje się w zakresie struktury bilansu i poziomu zadłużenia. Capital Park niezmiennie utrzymuje na rachunkach wysoki poziom gotówki, co zapewnia komfort w zakresie płynności. Dodatkowo grupa w ostatnich latach zrefinansowała swoje zadłużenie kredytowe, zastępując drogie kredyty budowlane, zaciągając o wiele tańsze (i zmniejszające ryzyko kursowe) kredyty w euro. Zdecydowana większość kredytów zapada już po terminach spłaty obligacji, co jest oczywiście korzystne dla obligatariuszy spółki. Wreszcie, oprócz bezpiecznego ułożenia zapadalności zadłużenia, również jego poziom w relacji do sumy bilansowej (czy aktywów inwestycyjnych lub kapitałów) nie budzi większych zastrzeżeń.

Poprawy należałoby oczekiwać (i analitycy jej oczekują) w zakresie generowanych wyników, co z kolei pozytywnie wpłynęłoby na wskaźniki obsługi długu, które na dziś są gorsze od wartości uznawanych za optymalne.

Pobierz pełną treść analizy (PDF, 1,1 MB)

Więcej wiadomości o Capital Park S.A.

 • Capital Park mniejszy, ale na niezmienionej dźwigni

  24 maja 2019
  Utrata kontroli nad dwoma funduszami zmniejszyła sumę bilansową deweloperskiej grupy, ale nie wpłynęła na wysokość jej wskaźników zadłużenia. Te zaś od sześciu kwartałów pozostają niezmiernie stabilne.
  czytaj więcej
 • Zmalała grupa Capital Parku

  23 maja 2019
  Niedługo po zmianie właściciela deweloper zdecydował, że przestanie konsolidować metodą pełną fundusze REIA FIZAN i REIA II FIZAN. Suma bilansowa grupy spadnie więc o blisko 300 mln zł.
  czytaj więcej
 • Capital Park zmienił właściciela

  14 maja 2019
  W wyniku ziszczenia się wszystkich warunków zawieszających firma inwestycyjna Madison International Realty odkupiła od funduszy zarządzanych przez Patron Capital Partners 65,997 proc. akcji Capital Parku.
  czytaj więcej
 • Capital Park odrobinę zmniejszył ogólne zadłużenie

  12 kwietnia 2019
  Zmiana wskaźnika zadłużenia dewelopera była może symboliczna, ale przynajmniej w słusznym kierunku. Mocniej spadło natomiast saldo gotówki, choć jej poziom na koniec 2018 r. wciąż pozostawał odpowiedni.
  czytaj więcej

Więcej wiadomości kategorii Analizy

Emisje