piątek, 17 sierpnia 2018

Newsroom

Analiza Capital Park

Remigiusz Iwan, Rynekobligacji.com | 27 listopada 2017
Według ostatnich informacji, zarząd grupy Capital Park nie zamierza sprzedawać kluczowych aktywów, a chce stać się spółką dywidendową o charakterze REIT.

Podsumowanie

Operacyjnie sytuacja grupy prezentuje się całkiem dobrze. Kluczowe projekty są w eksploatacji i generują przychody i przepływy gotówki. Sukcesywnie rośnie poziom ich wynajęcia. Grupa posiada zabezpieczone finansowanie realizacji kolejnej kluczowej inwestycji, czyli ArtN.

Równie dobrze sytuacja prezentuje się w zakresie struktury bilansu i poziomu zadłużenia. Capital Park niezmiennie utrzymuje na rachunkach wysoki poziom gotówki, co zapewnia komfort w zakresie płynności. Dodatkowo grupa w ostatnich latach zrefinansowała swoje zadłużenie kredytowe, zastępując drogie kredyty budowlane, zaciągając o wiele tańsze (i zmniejszające ryzyko kursowe) kredyty w euro. Zdecydowana większość kredytów zapada już po terminach spłaty obligacji, co jest oczywiście korzystne dla obligatariuszy spółki. Wreszcie, oprócz bezpiecznego ułożenia zapadalności zadłużenia, również jego poziom w relacji do sumy bilansowej (czy aktywów inwestycyjnych lub kapitałów) nie budzi większych zastrzeżeń.

Poprawy należałoby oczekiwać (i analitycy jej oczekują) w zakresie generowanych wyników, co z kolei pozytywnie wpłynęłoby na wskaźniki obsługi długu, które na dziś są gorsze od wartości uznawanych za optymalne.

Pobierz pełną treść analizy (PDF, 1,1 MB)

Więcej wiadomości o Capital Park S.A.

Więcej wiadomości kategorii Analizy

 • Wyhamowanie dynamiki sprzedaży mieszkań – raport DM Navigator

  13 lipca 2018
  Pierwsza połowa 2018 r. to okres dalszej dobrej koniunktury na rodzimym rynku mieszkaniowym, choć można zaobserwować wyhamowanie sprzedaży wśród objętych raportem deweloperów. Analizowane spółki sprzedały w pierwszym półroczu 2018 r. ok. 11,8 tys. mieszkań, 2,2 proc. mniej niż w pierwszym półroczu roku poprzedniego. Należy jednak zaznaczyć, że rok 2017 r. był pod wieloma względami rekordowy, zatem biorąc pod uwagę wysoką bazę, spadek sprzedaży można uznać za symboliczny.
  czytaj więcej
 • Everest Capital - raport Navigator Debt Advisory

  09 lipca 2018
  Podsumowanie wyników spółki po raporcie za I kwartał 2018 roku.
  czytaj więcej
 • Vantage Development – raport kredytowy DM Michael/Ström

  23 listopada 2017
  Potencjał do generowania gotówki z działalności komercyjnej tkwi w sprzedaży aktywów. Gdyby spółka sprzedała komercyjne nieruchomości pracujące po wycenie bilansowej i z otrzymanych środków spłaciłaby całość zobowiązań przypisanych do tego segmentu, to uwolnionych zostałoby 95 mln zł.
  czytaj więcej
 • HB Reavis – raport kredytowy DM Michael/Ström

  14 listopada 2017
  Na zmianę sytuacji finansowej HB Reavis w 1H17 miały istotny wpływ dwa wydarzenia: kupno nieruchomości Elizabeth House pod projekt One Waterloo w Londynie oraz dekonsolidacja CE REIF.
  czytaj więcej

Emisje