sobota, 23 lutego 2019

Newsroom

Analiza Capital Park

Remigiusz Iwan, Rynekobligacji.com | 27 listopada 2017
Według ostatnich informacji, zarząd grupy Capital Park nie zamierza sprzedawać kluczowych aktywów, a chce stać się spółką dywidendową o charakterze REIT.

Podsumowanie

Operacyjnie sytuacja grupy prezentuje się całkiem dobrze. Kluczowe projekty są w eksploatacji i generują przychody i przepływy gotówki. Sukcesywnie rośnie poziom ich wynajęcia. Grupa posiada zabezpieczone finansowanie realizacji kolejnej kluczowej inwestycji, czyli ArtN.

Równie dobrze sytuacja prezentuje się w zakresie struktury bilansu i poziomu zadłużenia. Capital Park niezmiennie utrzymuje na rachunkach wysoki poziom gotówki, co zapewnia komfort w zakresie płynności. Dodatkowo grupa w ostatnich latach zrefinansowała swoje zadłużenie kredytowe, zastępując drogie kredyty budowlane, zaciągając o wiele tańsze (i zmniejszające ryzyko kursowe) kredyty w euro. Zdecydowana większość kredytów zapada już po terminach spłaty obligacji, co jest oczywiście korzystne dla obligatariuszy spółki. Wreszcie, oprócz bezpiecznego ułożenia zapadalności zadłużenia, również jego poziom w relacji do sumy bilansowej (czy aktywów inwestycyjnych lub kapitałów) nie budzi większych zastrzeżeń.

Poprawy należałoby oczekiwać (i analitycy jej oczekują) w zakresie generowanych wyników, co z kolei pozytywnie wpłynęłoby na wskaźniki obsługi długu, które na dziś są gorsze od wartości uznawanych za optymalne.

Pobierz pełną treść analizy (PDF, 1,1 MB)

Więcej wiadomości o Capital Park S.A.

Więcej wiadomości kategorii Analizy

Emisje