czwartek, 14 grudnia 2017

Newsroom

Analiza Capital Park

Remigiusz Iwan, Rynekobligacji.com | 27 listopada 2017
Według ostatnich informacji, zarząd grupy Capital Park nie zamierza sprzedawać kluczowych aktywów, a chce stać się spółką dywidendową o charakterze REIT.

Podsumowanie

Operacyjnie sytuacja grupy prezentuje się całkiem dobrze. Kluczowe projekty są w eksploatacji i generują przychody i przepływy gotówki. Sukcesywnie rośnie poziom ich wynajęcia. Grupa posiada zabezpieczone finansowanie realizacji kolejnej kluczowej inwestycji, czyli ArtN.

Równie dobrze sytuacja prezentuje się w zakresie struktury bilansu i poziomu zadłużenia. Capital Park niezmiennie utrzymuje na rachunkach wysoki poziom gotówki, co zapewnia komfort w zakresie płynności. Dodatkowo grupa w ostatnich latach zrefinansowała swoje zadłużenie kredytowe, zastępując drogie kredyty budowlane, zaciągając o wiele tańsze (i zmniejszające ryzyko kursowe) kredyty w euro. Zdecydowana większość kredytów zapada już po terminach spłaty obligacji, co jest oczywiście korzystne dla obligatariuszy spółki. Wreszcie, oprócz bezpiecznego ułożenia zapadalności zadłużenia, również jego poziom w relacji do sumy bilansowej (czy aktywów inwestycyjnych lub kapitałów) nie budzi większych zastrzeżeń.

Poprawy należałoby oczekiwać (i analitycy jej oczekują) w zakresie generowanych wyników, co z kolei pozytywnie wpłynęłoby na wskaźniki obsługi długu, które na dziś są gorsze od wartości uznawanych za optymalne.

Pobierz pełną treść analizy (PDF, 1,1 MB)

Więcej wiadomości o Capital Park S.A.

 • Capital Park wyemituje obligacje do 25 mln euro

  05 grudnia 2017
  Będzie to oferta niepubliczna, co przy jej rozmiarach pozwala sądzić, że dług dewelopera będzie obejmowany przez instytucje finansowe. Wpływy z emisji mogą trafić na refinansowanie starszych obligacji.
  czytaj więcej
 • Capital Park – raport kredytowy DM Michael/Ström

  04 grudnia 2017
  W III kw. spółka zrefinansowała część obligacji złotowych obligacjami w euro, co pozwoliło jej ograniczyć średnie oprocentowanie obligacji do 4,9 proc. z 6,2 proc. w pierwszym półroczu. Capital Park planuje kolejne refinansowanie na kwotę 35-40 mln euro, co powinno pozwolić obniżyć koszt długu obligacyjnego do ok. 4,1 proc.
  czytaj więcej
 • Capital Park nieco bardziej zadłużony po III kwartale

  14 listopada 2017
  O wyższym długu netto komercyjnego dewelopera zdecydował wzrost nakładów inwestycyjnych i związany z nimi wypływ gotówki, a także wzrost kursu EUR/PLN, co negatywnie odbiło się też na kosztach finansowych w III kwartale. Niemniej, poprawa przychodów z wynajmu i aktualizacja wyceny nieruchomości pozwoliły wykazać 27,5 mln zł zysku netto.
  czytaj więcej
 • Indeks Rynku Obligacji (03.11)

  06 listopada 2017
  Wartość Indeksu Rynku Obligacji na 3 listopada 2017 wyniosła 3,52 pkt proc., czyli o 0,09 pkt proc. mniej niż dwa tygodnie temu.
  czytaj więcej

Więcej wiadomości kategorii Analizy

 • Capital Park – raport kredytowy DM Michael/Ström

  04 grudnia 2017
  W III kw. spółka zrefinansowała część obligacji złotowych obligacjami w euro, co pozwoliło jej ograniczyć średnie oprocentowanie obligacji do 4,9 proc. z 6,2 proc. w pierwszym półroczu. Capital Park planuje kolejne refinansowanie na kwotę 35-40 mln euro, co powinno pozwolić obniżyć koszt długu obligacyjnego do ok. 4,1 proc.
  czytaj więcej
 • Analiza i2 Development

  04 grudnia 2017
  Sytuacja bilansowa grupy i2 Development na 30 września 2017 roku wygląda poprawnie, zadłużenie ma przede wszystkim charakter długoterminowy, a sam wskaźnik zadłużenia znajduje się na poziomach akceptowalnych. Również i płynność wydaje się być w normie.
  czytaj więcej
 • Vantage Development – raport kredytowy DM Michael/Ström

  23 listopada 2017
  Potencjał do generowania gotówki z działalności komercyjnej tkwi w sprzedaży aktywów. Gdyby spółka sprzedała komercyjne nieruchomości pracujące po wycenie bilansowej i z otrzymanych środków spłaciłaby całość zobowiązań przypisanych do tego segmentu, to uwolnionych zostałoby 95 mln zł.
  czytaj więcej
 • HB Reavis – raport kredytowy DM Michael/Ström

  14 listopada 2017
  Na zmianę sytuacji finansowej HB Reavis w 1H17 miały istotny wpływ dwa wydarzenia: kupno nieruchomości Elizabeth House pod projekt One Waterloo w Londynie oraz dekonsolidacja CE REIF.
  czytaj więcej

Emisje