czwartek, 13 grudnia 2018

Newsroom

Bank Millennium z wyższą perspektywą ratingu od Moody’s

msd | 26 marca 2018
Agencja utrzymała długo- i krótkoterminowy rating depozytowy banku odpowiednio na poziomie Baa3 oraz P-3, ale podniosłą perspektywę pierwszego z nich, ze stabilnej do pozytywnej.

Długoterminowy rating depozytowy na poziomie Baa3 jest pierwszym od dołu wśród ocen inwestycyjnych. Podniesienie jego perspektywy jest więc niczym innym, jak obniżeniem prawdopodobieństwa, że Bank Millennium mógłby wpaść do koszyka banków z ratingiem spekulacyjnym.

W gruncie rzeczy podniesienie perspektywy ratingu jest w tym przypadku następstwem podobnego zdarzenia w przypadku Banco Comercial Portugues (długoterminowy rating depozytowy B1), głównego akcjonariusza Banku Millennium.

W samym komunikacie Moody’s zwraca uwagę na stabilną jakość aktywów Banku Millennium, właściwą pozycję kapitałową oraz dobrą generację zysków w stosunku do aktywów. Agencja przypomina jednak, że Millennium wciąż posiada 30-proc. udział hipotek walutowych w portfelu kredytowym brutto, co jest najwyższym wskaźnikiem wśród banków porównawczych (w istocie, to najwyższy poziom na polskim rynku). Niemniej pozycja kapitałowa banku i osiągane zyski sprawiają, że – zdaniem Moody’s – bank powinien być odporny na ewentualne propozycje dotyczące konwersji walutowych hipotek.

Na Catalyst notowane są trzy serie obligacji Banku Millennium, w tym dwie senioralne. Jedna z nich, warta 300 mln zł, wygasa w czerwcu tego roku. Od niedawna w obrocie znajduje się też grudniowa emisja papierów podporządkowanych, które uplasowano przy 2,3 pkt proc. marży ponad WIBOR 6M. Do transakcji tymi obligacjami prawie nie dochodzi, emisję obejmowały instytucje, a jednostkowy nominał ustalono na 500 tys. zł.

Więcej wiadomości o Bank Millennium S.A.

Więcej wiadomości kategorii Ratingi

Emisje