sobota, 25 listopada 2017

Newsroom

Capital Park – raport kredytowy DM Michael/Ström

Piotr Ludwiczak i Michał Mordel, DM Michael/Ström | 03 listopada 2017
Strategią Capital Parku jest utrzymywanie nieruchomości na bilansie i funkcjonowanie w formule zbliżonej do REIT, co przekłada się na wyższe wskaźniki zadłużenia niż w przypadku deweloperów budujących nieruchomości w celu ich sprzedaży.

Portfel nieruchomości Capital Parku ma wartość bilansową 2 mld zł i składa się z 62 projektów. Do kluczowych aktywów Capital Parku należą ukończone projekty Euroocentrum (852 mln zł) oraz Royal Wilanów (420 mln zł), a także ArtN (docelowo 1,2 mld zł). 47 nieruchomości o łącznej wartości 322 mln zł znajduje się w dwóch funduszach REIA, które spółka konsoliduje metodą pełną ze względu na sprawowaną kontrolę, pomimo mniejszościowych udziałów.

Spółka szacuje, że po 1H17 budowa ArtN będzie wymagała jeszcze 735 mln zł nakładów, z czego 100 mln zł ma być sfinansowane wkładem własnym (m.in. obligacjami), a 635 mln zł kredytem. Dodatkowo, Capital Park spodziewa się poniesienia jeszcze 219 mln zł na budowę Crowne (190 mln zł) oraz Neptun House (29 mln zł), z czego 30 mln zł ma być sfinansowane wkładem własnym.

W 3Q17 spółka zrefinansowała część obligacji „złotowych” obligacjami w euro, co pozwoliło jej ograniczyć średnie oprocentowanie obligacji do 4,9 proc. z 6,2 proc. w 1H17. Capital Park planuje kolejne refinansowanie na kwotę 35-40 mln euro, co powinno pozwolić obniżyć koszt długu obligacyjnego do ok. 4,1 proc.

Według naszych szacunków, spółka po planowanej emisji obligacji będzie w stanie zrealizować planowane inwestycje, z których ostatnia ma zostać oddana do użytku w 2020 r. Szacunkowy dług netto do aktywów po ukończeniu projektów wynosił będzie ok. 0,53x. W naszych szacunkach zakładamy spłaty kapitałowe kredytów, ale zakładamy refinansowanie obligacji w euro i konserwatywnie nie zakładamy zwiększania LTV na ukończonych projektach. Zwracamy uwagę, że potencjalne zrefinansowanie kredytów na wyższe LTV pozwoliłoby spółce uwolnić gotówkę, która mogłaby np. posłużyć na spłatę obligacji.

Gros części kapitałowej kredytów (758 mln zł) przypada na okres po zapadalności obligacji. Dodatkowo, do zapadalności eurooobligacji wygasają jedynie 2 kredyty o łącznym saldzie 135 mln zł na koniec 2Q17. Większy z kredytów o saldzie 104 mln zł przypisany jest do REIA I. Spodziewamy się refinansowania kredytu, jednocześnie zaznaczając, że spółka ma 15 proc. udział w funduszu, a zobowiązania REIA nie są gwarantowane przez Capital Park, dlatego uważamy harmonogram spłat kredytów za korzystny dla obligatariuszy.

Więcej wiadomości o Capital Park S.A.

 • Capital Park nieco bardziej zadłużony po III kwartale

  14 listopada 2017
  O wyższym długu netto komercyjnego dewelopera zdecydował wzrost nakładów inwestycyjnych i związany z nimi wypływ gotówki, a także wzrost kursu EUR/PLN, co negatywnie odbiło się też na kosztach finansowych w III kwartale. Niemniej, poprawa przychodów z wynajmu i aktualizacja wyceny nieruchomości pozwoliły wykazać 27,5 mln zł zysku netto.
  czytaj więcej
 • Indeks Rynku Obligacji (03.11)

  06 listopada 2017
  Wartość Indeksu Rynku Obligacji na 3 listopada 2017 wyniosła 3,52 pkt proc., czyli o 0,09 pkt proc. mniej niż dwa tygodnie temu.
  czytaj więcej
 • Capital Park zapowiada kolejne emisje w euro

  25 września 2017
  Na przestrzeni 12 miesięcy deweloper będzie chciał uplasować papiery dłużne o maksymalnej wartości do 40 mln euro. Ostateczna decyzja w sprawie kwot dopiero zapadnie.
  czytaj więcej
 • Zadłużenie Capital Park pod linijkę

  18 września 2017
  Na koniec czerwca dług netto dewelopera był wprawdzie o 52 mln zł wyższy niż w marcu, ale wskaźniki zadłużenia w dłuższym okresie wahają się nieznacznie.
  czytaj więcej

Więcej wiadomości kategorii Analizy

 • Vantage Development – raport kredytowy DM Michael/Ström

  23 listopada 2017
  Potencjał do generowania gotówki z działalności komercyjnej tkwi w sprzedaży aktywów. Gdyby spółka sprzedała komercyjne nieruchomości pracujące po wycenie bilansowej i z otrzymanych środków spłaciłaby całość zobowiązań przypisanych do tego segmentu, to uwolnionych zostałoby 95 mln zł.
  czytaj więcej
 • HB Reavis – raport kredytowy DM Michael/Ström

  14 listopada 2017
  Na zmianę sytuacji finansowej HB Reavis w 1H17 miały istotny wpływ dwa wydarzenia: kupno nieruchomości Elizabeth House pod projekt One Waterloo w Londynie oraz dekonsolidacja CE REIF.
  czytaj więcej
 • Rynek obligacji podporządkowanych - raport DM NWAI

  31 października 2017
  Obligacje podporządkowane stają się coraz bardziej popularnym sposobem na pozyskanie kapitału. Co ważne, ich konstrukcja pozwala instytucjom finansowym na poprawę wskaźników kapitałowych po względnie niskim koszcie.
  czytaj więcej
 • Analiza Echo Investment

  16 października 2017
  Grupa posiada odpowiednią płynność bieżącą, jednocześnie poprzez emisje obligacji pięcioletnich wydłuża terminy zapadalności zobowiązań. Generuje również zyski, które mogłyby pozwolić na spłatę w rozsądnym terminie posiadanych przez Echo zobowiązań finansowych.
  czytaj więcej

Emisje