wtorek, 16 sierpnia 2022

Newsroom

DM Navigator oczekuje kolejnych emisji deweloperskiego długu

Michał Sadrak, Obligacje.pl | 27 października 2020
Na fali udanych emisji z września i października kolejni deweloperzy wyjdą na rynek z obligacjami jeszcze w tym roku, spodziewają się analitycy Domu Maklerskiego Navigator.

Ostatnie tygodnie przyniosły wyraźne ożywienie na rynku obligacji korporacyjnych, czego wyrazem jest fakt, że na 768,2 mln zł tegorocznych emisji deweloperów analizowanych przez brokera aż 510,1 mln zł uplasowano w samym wrześniu i październiku. Na rynek wróciły spółki, które musiały odłożyć swoje emisyjne plany w związku z pandemią.

„Spodziewamy się, że na fali udanych emisji, które miały miejsce we wrześniu i październiku 2020 r. w ostatnim kwartale bieżącego roku jeszcze kilku emitentów będzie starało się zachęcić inwestorów do objęcia nowych serii papierów, ofertując m.in. wyższy niż w poprzednich okresach kupon.” – napisano w raporcie DM Navigator o sytuacji największych deweloperów.

Analizowani przez brokera deweloperzy wykupili w tym roku obligacje warte 748,5 mln zł, a do końca roku czeka ich spłata kolejnych 280,2 mln zł. Ryzyko braku wykupu długu przez którąś ze spółek analitycy oceniają jednak jako „znikome”. Ich zdaniem poprzednie tłuste lata pozwoliły deweloperom na zbudowanie silnych bilansów i zadbanie o odpowiednią płynność, a sama pandemia przyczyniła się do zbudowania poduszek płynnościowych poprzez wzrost zadłużenia kredytowego, wstrzymanie wypłaty dywidend, a także wstrzymanie inwestycji w nowe grunty i ograniczenie liczby rozpoczynanych projektów.

Znacznie bardziej wymagający pod względem nadchodzących wykupów ma być natomiast 2021 r., gdy ujęte w raporcie spółki będą musiały spłacić papiery warte ponad 1,1 mld zł.

„Obecna sytuacja gospodarcza ulega obecnie dynamicznym wahaniom, zatem trudno jest nam na dzień dzisiejszy prognozować, jaka część tego zadłużenia będzie mogła zostać zrefinansowana, a jakie kwoty deweloperzy będą musieli obsłużyć przy wykorzystaniu własnych środków wypracowanych w ramach działalności operacyjnej.” – napisano.

Zdaniem analityków Navigatora na płynność deweloperów w czasie pandemii korzystnie wpływa fakt posiadania sporego banku ziemi, który umożliwia wstrzymanie się z inwestycjami w nowe grunty w kolejnych miesiącach. Ponadto, niskie ma być też ryzyko spadku cen ze względu na ograniczenie liczby rozpoczynanych inwestycji.  

Broker zwraca uwagę na wysoki poziom zlewarowania Atalu, aczkolwiek zaznacza, że spora część długu wynika z obligacji wyemitowanych do głównego akcjonariusza. Wskazuje też, że w dalszym ciągu warto obserwować i2 Development i J.W. Construction. Pierwsza ze spółek, mimo zmniejszenia zadłużenia, wciąż pozostaje relatywnie wysoko zlewarowana. Druga zaś musi mierzyć się z wyzwaniami w segmencie hotelowym, a niedawno potrzebowała też przesunięcia terminu wykupu obligacji.

Analizowani przez DM Navigator deweloperzy sprzedali 4 452 lokale w III kwartale wobec 4 490 przed rokiem. Znacznie niższa była natomiast liczba mieszkań przekazanych (2 793 wobec 4 684), czyli rozpoznanych w rachunkach wyników.

Koniec końców, broker spodziewa się, że w perspektywie dwóch, trzech kolejnych kwartałów ceny mieszkań będą się stabilizować. Nie wyklucza przy tym jednocyfrowych spadków w ujęciu rocznym.

Więcej wiadomości kategorii Analizy