sobota, 11 lipca 2020

Newsroom

Drugi z rzędu udany miesiąc dla funduszy obligacji korporacyjnych

ben | 05 marca 2019
Średnia stopa zwrotu wypracowana przez fundusze polskich obligacji korporacyjnych w lutym wyniosła 0,36 proc. Po dwóch pierwszych miesiącach roku jest to już 0,8 proc.

W zeszłym miesiącu wszystkie fundusze papierów dłużnych przedsiębiorstw były na plusie. Uzyskane stopy zwrotu mieściły się w przedziale od 0,07 proc. (Novo Konserwatywny Oszczędnościowy) do 0,89 proc. (Aviva Investors Dłużnych Papierów Korporacyjnych).

W sumie, na 23 fundusze zaliczane do tej kategorii, w ciągu dwóch pierwszych miesięcy dziewięć zarobiło dla swoich uczestników co najmniej 1 proc. Dwa najlepsze – Millennium Obligacji Korporacyjnych i Novo Obligacji Przedsiębiorstw – mogą pochwalić się zyskami w wysokości 1,9 proc.

Stopy zwrotu funduszy polskich obligacji korporacyjnych na 28 lutego 2019 roku

Więcej wiadomości kategorii Fundusze

Emisje