środa, 18 lipca 2018

Newsroom

Emisja Alior Banku oprocentowana na 1,19 pkt proc. ponad WIBOR

ems | 25 lipca 2017
Bank chce domknąć emisję trzyletnich obligacji 11 sierpnia. Po papiery warte 250 mln zł zgłosili się inwestorzy gotowi zainwestować ponad 400 mln zł.

Emisja będzie miała charakter prywatny, zamiar jej przeprowadzenia Alior Bank zgłaszał na początku lipca. Po przeprowadzeniu book-buildingu bank zdecydował się na skonkretyzowanie warunków emisji. Będą to papiery zwykłe, niezabezpieczone. Proponowana marża jest o 1 pkt bazowy niższa niż w przypadku obligacji, które zostały przez bank wykupione w czerwcu, większą korzyścią dla banku jest wydłużenie okresu spłaty papierów z dwóch do trzech lat.

W obrocie na Catalyst znajduje się jeszcze siedem serii obligacji Alior Banku, w tym dwie notowane wyłącznie na rynku hurtowym BondSpot. Wszystkie pozostałe w obrocie emisje, to papiery podporządkowane. Wśród nich są także uplasowane w ramach zeszłorocznych ofert publicznych serie ALR0522 i ALR0524. Rynek wycenia je odpowiednio z 3,48 i 3,85 proc. rentowości brutto.

Więcej wiadomości o Alior Bank S.A.

Więcej wiadomości kategorii Emisje

Emisje