poniedziałek, 15 lipca 2024

Newsroom

EuroRating kończy z publicznymi ratingami

msd | 25 czerwca 2024
Rosnące wymogi regulacyjne i koszty działania, przy jednoczesnym braku popytu na ratingi ze strony emitentów obligacji korporacyjnych, skłoniły agencję do zakończenia wystawiania publicznych ocen kredytowych.

EuroRating przestał być agencją uprawnioną do wystawiania publicznych ratingów kredytowych na terenie Unii Europejskiej. Spółka utraciła ten status na własny wniosek, z którym zwróciła się do Europejskiego Urzędu Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych (ESMA). 

„Z uwagi na stale rosnące w ostatnich latach i nieproporcjonalne w stosunku do skali działalności małych agencji ratingowych wymogi regulacyjne i związane z tym rosnące koszty, przy jednoczesnym braku popytu na publiczne ratingi kredytowe wśród emitentów obligacji korporacyjnych w Polsce, EuroRating wystąpił do ESMA (…) z wnioskiem o wycofanie rejestracji spółki jako agencji ratingowej uprawnionej do wystawiania publicznych ratingów kredytowych w UE” – podano w komunikacie agencji.

Po ubiegłotygodniowym wyrejestrowaniu przez ESMA agencja wycofała wszystkie niezamówione publiczne ratingi spółek z WIG20 oraz banków. 

Zgodnie z zapowiedzią, EuroRating nadal będzie funkcjonować jako agencja ratingowa, ale nadające jedynie prywatne oceny, tj. niepodlegające publikacji i niewymagające rejestracji przez ESMA.

EuroRating był ostatnią na polskim rynku agencją spoza wielkiej trójki, która mogła nadawać publiczne oceny kredytowe. Wcześniej w 2020 r. z działalności tej wycofała się spółka INC Rating, a w 2018 r. – bez ani jednej oceny na koncie – zrezygnował też SPMW Rating.

Tymczasem w połowie 2024 r. mija 10 lat od powołania Polskiej Agencji Ratingowej (d. Instytut Analiz Ratingu). Współkontrolowana przez GPW, PFR i BIK spółka nadal nie ma jednak licencji ESMA. Od trzech lat nie złożyła też w KRS żadnego sprawozdania finansowego (ostatnie datowane jest na 2020 r.).

Więcej wiadomości kategorii Ratingi