sobota, 20 lipca 2024

Newsroom

EuroRating wycofała ocenę CCC

materiał prasowy EuroRating | 17 marca 2023
Agencja ratingowa EuroRating zaprzestaje z dniem 17.03.2023 r. prowadzenia oceny ratingowej ryzyka kredytowego spółki CCC S.A. i wycofuje nadany spółce rating kredytowy.

Zakończenie prowadzenia oceny ratingowej CCC S.A.  związane jest z wykluczeniem spółki po sesji z dnia 17 marca 2023 r. przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie z listy spółek wchodzących w skład indeksu giełdowego WIG20.

Dotychczasowy rating spółki (na poziomie 'B+' z perspektywą negatywną) zostaje wycofany.

EuroRating prowadzi ratingową ocenę ryzyka kredytowego spółek wchodzących w skład indeksu giełdowego WIG20 od 2007 roku. CCC S.A. podlegała ocenie agencji od grudnia 2015 roku.

Ratingi nadawane spółkom wchodzącym w skład indeksu WIG20 są ratingami niezamówionymi, nadawanymi z własnej inicjatywy agencji, a proces analityczny oparty jest na informacjach publicznie dostępnych.

 

Więcej wiadomości o CCC S.A.

Więcej wiadomości kategorii Ratingi