poniedziałek, 06 lipca 2020

Newsroom

Fitch obniżył perspektywę ratingu Alior Banku

msd | 30 stycznia 2019
Agencja potwierdziła długoterminową ocenę banku na poziomie BB, ale obniżyła jej perspektywę z pozytywnej do stabilnej.

Obniżenie perspektywy ratingu wynika z przeprowadzonej przez agencję Fitch ponownej oceny profilu kredytowego Alior Banku. Uwzględniono wysoki udział kredytów niepracujących i presję kapitałową wynikającą z wysokiej wartości niepracujących kredytów, na które nie zawiązano rezerw celowych.

Samo potwierdzenie oceny ratingowej Aliora, jak podał Fitch, odzwierciedla fakt, że agencja nie oczekuje istotnych zmian w profilu kredytowym banku w perspektywie kolejnych 12 miesięcy.

Jednocześnie Fitch potwierdził także krótkoterminową ocenę Aliora na poziomie B (ratingi krótkoterminowe nie mają nadawanej perspektywy).

Ocenę indywidualną banku (viability rating) agencja pozostawiła zaś na poziomie bb. Przypomniała przy tym, że u Aliora apetyt na ryzyko oraz odsetek kredytów zagrożonych są wyższe niż u porównywalnych banków. Sam bank – zdaniem Fitcha – jest umiarkowanie wyposażony w kapitały.

Dwa tygodnie temu ocenę dla Aliora po raz pierwszy wydała też agencja S&P, która nadała mu długoterminowy rating BB z perspektywą stabilną.

Na Catalyst notowanych jest 10 serii obligacji Alior Banku, z czego dziewięć to dług podporządkowany. Trzy z tych emisji pochodzą z ofert publicznych, ale tylko dwie cieszą się większą płynnością (trzecia seria ma jednostkowy nominał ustalony na 400 tys. zł).

W środę po podłuniu rynek wyceniał papiery ALR0522 i ALR0524 odpowiednio z 3,25 i 3,11 proc. rentowności brutto przy założeniu, że bank w 2021 r. skorzysta z przysługujących mu opcji wcześniejszej spłaty.

Więcej wiadomości o Alior Bank S.A.

Więcej wiadomości kategorii Ratingi

Emisje