sobota, 03 grudnia 2022

Newsroom

Fitch obniżył rating Banku Millennium poniżej poziomu inwestycyjnego

msd | 05 sierpnia 2022
Agencja Fitch obniżyła długoterminową ocenę Banku Millennium o dwa stopnie, z BBB- do BB z perspektywą stabilną. Tym samym rating bank osiągnął poziom spekulacyjny.

Równocześnie do długoterminowej oceny IDR agencja Fitch obniżyła też krótkoterminowy rating banku z poziomu F3 do B. Z kolei viability rating, czyli ocena odzwierciedlają niezależną od czynników zewnętrznych wiarygodność kredytową banku, została ścięta z bbb- do bb. 

Na skali krajowej długoterminowy rating Banku Millennium spadł zaś z A(pol) do BBB+(pol). Jego perspektywa jest stabilna.

Obniżkę ocen agencja Fitch tłumaczy przede wszystkim dotychczasowym pogorszeniem sytuacji kapitałowej Banku Millennium i spodziewane dalsze jej osłabienie w III kwartale, co będzie spowodowane koniecznością jednorazowego zaksięgowania kosztów wakacji kredytowych. Ponadto, agencja zwraca też uwagę na podwyższoną skłonność rządu do interwencji w sektorze bankowym.

Według Fitch’a, sytuacja kapitałowa Banku Millennium zacznie się stopniowo poprawiać począwszy od IV kwartału. 

Z powodu notowanych strat i ujemnej wyceny papierów skarbowych na koniec czerwca łączny współczynnik kapitałowy grupy Banku Millennium wynosił 15,2 proc. Jej współczynnik kapitału Tier 1 to 12,1 proc. wobec wymaganych 10,8 proc. Według szacunków banku, zaksięgowanie kosztu wakacji kredytowych może obniżyć współczynnik T1 o około 3 pkt proc., powodując około 1,2-1,7 pkt proc. niedoboru wobec minimalnych wymogów. 

Prawdopodobne naruszenie wskaźników kapitałowych skłoniło bank do uruchomienia planu naprawy.

Na Catalyst notowane są dwie serie podporządkowanych obligacji Banku Millennium o łącznej wartości ponad 1,5 mld zł. Sprzedający kwotują je na 96,49 i 94,74 proc. wartości nominalnej, która sięga po 500 tys. zł dla każdej z serii.

Więcej wiadomości o Bank Millennium S.A.

Więcej wiadomości kategorii Ratingi