poniedziałek, 25 marca 2019

Newsroom

Fitch obniżył rating Banku Pekao

msd | 17 października 2018
Niedługo po uplasowaniu podporządkowanych obligacji na 750 mln zł agencja obniżyła długoterminową ocenę banku z A- do BBB+.

Perspektywa nadanego ratingu jest stabilna. Przed jego obniżeniem była zaś negatywna. Nawiasem mówiąc, bank powtórzył scenariusz, w którym emituje obligacje na kilka dni przed niekorzystnymi informacjami ratingowymi. Pekao jest bowiem świeżo po uplasowaniu dwóch emisji podporządkowanego długu o łącznej wartości 750 mln zł. Przed rokiem obniżenie przez Fitch perspektywy ówczesnego ratingu (A-) ze stabilnej do negatywnej poprzedziła emisja podporządkowanych papierów o wartości 1,25 mld zł.

Obniżka długoterminowego ratingu Banku Pekao przez agencję Fitch związana była ze zmianą indywidualnej oceny Viability Rating (VR) z a- do bbb+. To z kolei wytłumaczono obniżeniem pozycji kapitałowej do poziomu podobnego z porównywalnymi bankami. Wcześniej bowiem Pekao wyróżniał się w tym względzie pozytywnie na tle konkurentów.

Zmiana oceny długoterminowej IDR i VR dla banku spowodowana jest stabilizacją pozycji kapitałowej na poziomie zgodnym z otoczeniem polskiego sektora bankowego, przy jednoczesnym podkreśleniu przez agencję silnej pozycji kapitałowej mierzonej wymaganiami regulacyjnymi oraz wymaganiami kapitałowymi Fitch – podał Bank Pekao.

Wcześniej w tym tygodniu agencja S&P podniosła Bankowi Pekao rating kontrahenta na wypadek przymusowej restrukturyzacji z BBB+ do A-. Sam rating kredytowy pozostał bez zmian, na poziomie BBB+ z perspektywą negatywną. 

Na Catalyst notowana jest jedna seria poporządkowanych obligacji Pekao. Wyemitowane przed rokiem papiery PEO1027 wyceniane są na 101,1 proc., co oznacza 2,98 proc. rentowności przy założeniu, że bank przedterminowo wykupi papiery w 2022 r. W przyszłości do giełdowego obrotu trafić też powinny 10- i 15-letnie papiery, które Pekao wyemitował w ostatnich dniach.

Więcej wiadomości o Bank Pekao Polska Kasa Opieki S.A.

Więcej wiadomości kategorii Ratingi

Emisje