wtorek, 31 stycznia 2023

Newsroom

Fitch obniżył rating Banku Pekao

msd | 14 września 2022
Agencja Fitch Ratings obniżyła długoterminową ocenę Banku Pekao z BBB+ do BBB. Jej perspektywa jest stabilna.

Wraz z obniżeniem długoterminowej oceny (IDR) agencja obcięła bankowi także rating VR (viability rating), który ma odzwierciedlać niezależną od czynników zewnętrznych ocenę wiarygodności kredytowej. Tym samym rating VR Banku Pekao spadł z bbb+ do bbb. Ponadto, Fitch obniżył też długoterminową ocenę banku w skali krajowej, z AA(pol) do AA-(pol). Krótkoterminowy rating potwierdził natomiast na poziomie F2, wycofując go razem z innymi notami z listy obserwacyjnej o wskazaniu negatywnym.

Decyzję o obniżeniu ratingów Banku Pekao agencja tłumaczy przede wszystkim zmianą w ocenie środowiska operacyjnego w Polsce (z bbb+ do bbb). A to z kolei wynika z wdrożonych wakacji kredytowych oraz aspiracji rządu do dalszych interwencji w sektorze bankowym.

W ślad za obcięciem ratingów Banku Pekao agencja zdecydowała też o obniżeniu ratingów Pekao Banku Hipotecznego. Jego długoterminowa ocena (IDR) spadła zatem z BBB+ do BBB. 

Także w środę agencja Fitch poinformowała o obniżeniu ratingów VR trzech innych banków, w tym notowanego na Catalyst Santander Banku Polska. Jego wewnętrzna ocena została ścięta z bbb+ do bbb i przy okazji wycofana z listy obserwacyjnej o wskazaniu negatywnym. Krótko- i długoterminowe ratingi Santandera zostały natomiast potwierdzone kolejno na poziomach BBB+ i F2.

Więcej wiadomości o Bank Pekao Polska Kasa Opieki S.A.

 • Bank Pekao odnotował ponad 0,5 mld zł straty w III kw.

  03 listopada 2022
  Zgodnie z oczekiwaniami, z powodu wakacji kredytowych Bank Pekao zakończył III kwartał na minusie. Zachował przy tym niezłą sytuację kapitałową, a poluzowana przez BFG ścieżka dojścia do docelowego poziomu MREL pozwoli mu poczekać z wartymi około 7 mld zł emisjami długu na lepsze czasy.
  czytaj więcej
 • Fitch może obniżyć ratingi siedmiu kolejnych banków

  05 sierpnia 2022
  Agencja umieściła na liście obserwacyjnej ze wskazaniem negatywny oceny siedmiu banków, w tym mBanku, Pekao, czy Santandera, których papiery dłużne notowane są na GPW.
  czytaj więcej
 • Spadek zysku Banku Pekao jeszcze przed rozliczeniem wakacji kredytowych

  04 sierpnia 2022
  Mimo dalszej poprawy dochodów odsetkowych, dodatkowe koszty regulacyjne i rezerwy mocno obniżyły zysk netto bankowej grupy w II kwartale. Niesprzyjająca sytuacja rynkowa na razie powstrzymuje Pekao przed wyjściem na rynek z emisją obligacji. Tym samym bank nie skorzysta z opcji wcześniejszej spłaty podporządkowanych papierów PEO1027.
  czytaj więcej
 • Banki komercyjne chcą własnego systemu ochrony

  08 czerwca 2022
  Osiem banków komercyjnych planuje uruchomienie działającego w formie spółki akcyjnej systemu ochrony, który miałby służyć zapewnieniu płynności i wypłacalności jego uczestników. Na początek banki mogą zasilić fundusz wkładem sięgającym prawie 3,2 mld zł.
  czytaj więcej

Więcej wiadomości kategorii Ratingi