czwartek, 21 września 2023

Newsroom

Fitch obniżył rating Banku Pekao

msd | 14 września 2022
Agencja Fitch Ratings obniżyła długoterminową ocenę Banku Pekao z BBB+ do BBB. Jej perspektywa jest stabilna.

Wraz z obniżeniem długoterminowej oceny (IDR) agencja obcięła bankowi także rating VR (viability rating), który ma odzwierciedlać niezależną od czynników zewnętrznych ocenę wiarygodności kredytowej. Tym samym rating VR Banku Pekao spadł z bbb+ do bbb. Ponadto, Fitch obniżył też długoterminową ocenę banku w skali krajowej, z AA(pol) do AA-(pol). Krótkoterminowy rating potwierdził natomiast na poziomie F2, wycofując go razem z innymi notami z listy obserwacyjnej o wskazaniu negatywnym.

Decyzję o obniżeniu ratingów Banku Pekao agencja tłumaczy przede wszystkim zmianą w ocenie środowiska operacyjnego w Polsce (z bbb+ do bbb). A to z kolei wynika z wdrożonych wakacji kredytowych oraz aspiracji rządu do dalszych interwencji w sektorze bankowym.

W ślad za obcięciem ratingów Banku Pekao agencja zdecydowała też o obniżeniu ratingów Pekao Banku Hipotecznego. Jego długoterminowa ocena (IDR) spadła zatem z BBB+ do BBB. 

Także w środę agencja Fitch poinformowała o obniżeniu ratingów VR trzech innych banków, w tym notowanego na Catalyst Santander Banku Polska. Jego wewnętrzna ocena została ścięta z bbb+ do bbb i przy okazji wycofana z listy obserwacyjnej o wskazaniu negatywnym. Krótko- i długoterminowe ratingi Santandera zostały natomiast potwierdzone kolejno na poziomach BBB+ i F2.

Więcej wiadomości o Bank Pekao Polska Kasa Opieki S.A.

Więcej wiadomości kategorii Ratingi