wtorek, 18 czerwca 2019

Newsroom

Fitch obniżył rating Pekao Banku Hipotecznego

msd | 18 października 2018
W ślad za środową decyzją wobec ratingu Banku Pekao ocena należącego do niego banku hipotecznego także spadła. W przypadku długoterminowego ratingu w walutach obcych z A- do BBB+.

Wydana w czwartek aktualizacja ratingu Pekao BH jest następstwem środowej obniżki dla Pekao, który jest jedynym właścicielem banku hipotecznego.

Rating Pekao Banku Hipotecznego S.A jest powiązany z ratingiem Banku Pekao S.A, który posiada 100 proc. akcji banku. Zdaniem agencji ratingowej na rating banku wpływa poziom integracji z podmiotem dominującym i skala działania oraz kapitały banku – podał Pekao Bank Hipoteczny.

Nowy, niższy, długoterminowy rating Pekao BH w walucie obecej ma perspektywę stabilną. Jednocześnie agencja Fitch potwierdziła też krótkoterminową ocenę banku w walucie obcej (F2), ale i obniżyła ocenę wsparcia (z 1 do 2). 

Czego się natomiast z komunikatu Pekao BH nie dowiemy, to, że Fitch obniżył także długoterminową ocenę banku w walucie krajowej, z AA+(pol) do AA(pol). Krótkoterminową ocenę w walucie krajowej pozostawiono bez zmian, na poziomie F1+(pol).

Ocena emitowanych przez Pekao BH listów zastawnych pozostała natomiast bez zmian. Fitch ocenia je na A z perspektywą negatywną. 

Na Catalyst notowanych jest 13 serii listów Pekao BH, w tym pięć w euro. Papierami tymi nie dochodzi jednak do żadnych transakcji.

Więcej wiadomości o Pekao Bank Hipoteczny S.A.

Więcej wiadomości kategorii Ratingi

Emisje