niedziela, 05 kwietnia 2020

Newsroom

Fitch obniżył ratingi mBanku

msd | 16 października 2019
W związku z prawdopodobnymi zmianami właścicielskimi długoterminowe oceny mBanku i mBanku Hipotecznego zostały obniżone z BBB do BBB-. Jednocześnie agencja Fitch potwierdziła ratingi trzech inny krajowych banków, w tym GNB i Millennium.

Dokonując obniżenia długoterminowych ocen mBanku i mBanku Hipotecznego z BBB do BBB- Fitch umieścił je też na liście obserwacyjnej ze wskazaniem pozytywnym.

Obniżkę ratingów agencja Fitch tłumaczy tym, że mBank nie jest już strategicznym aktywem dla Commerzbanku. Ten ostatni ogłosił bowiem nową strategię, która zakłada właśnie sprzedaż mBanku.

Obniżeniu uległy też pozostałe ratingi mBanku i mBanku Hipotecznego, w tym ocena krótkookresowa (z F2 do F3), która także trafiła na listę obserwacyjną ze wskazaniem pozytywnym. Analogicznie do krótko- i długoterminowych ratingów IDR (Issuer Default Rating) spadły też oceny krótko- i długoterminowego długu senioralnego mBanku oraz mBanku Hipotecznego.

Umieszczenie banku na liście obserwacyjnej ze wskazaniem pozytywnym wskazuje, że zdaniem agencji zmiana w strukturze własnościowej banku powinna być pozytywna dla jego profilu kredytowego. Odzwierciedla to oczekiwanie Fitch, że polski organ regulacyjny będzie wymagał od Commerzbanku zabezpieczenia ryzyka związanego z portfelem kredytów hipotecznych w walutach obcych (głównie w CHF). Ponadto, umieszczenie banku na liście obserwacyjnej ze wskazaniem pozytywnym wynika również z przekonania Fitch, że jest mało prawdopodobne, aby regulator zezwolił na sprzedaż większościowego pakietu akcji banku podmiotowi o słabszym profilu kredytowym niż obecny podmiot dominujący – podano w komunikacie mBanku.

Jednocześnie Fitch potwierdził ratingi Getin Noble Banku (długoterminowe B- z perspektywą negatywną), Banku Millennium (BBB- z p. stabilną) oraz Banku Ochrony Środowiska (BB- z p. stabilną).

Więcej wiadomości o mBank S.A.

Więcej wiadomości kategorii Ratingi

Emisje