czwartek, 09 lipca 2020

Newsroom

Fitch podniósł krajowy rating obligacji BZ WBK

msd | 04 sierpnia 2016
Agencja podniosła ocenę emisji niezabezpieczonych papierów dłużnych banku z AA-(pol) do AA(pol). Tak samo zmienił się długoterminowy rating krajowy.

Decyzja o podniesieniu ocen ma wymiar techniczny, wynika ze zmiany klasyfikacji ratingów krajowych przez agencję Fitch. O jeden stopień podniosła ona też krajowe oceny dla Banku Millennium, Eurobanku oraz Pekao Banku Hipotecznego. W pierwszym przypadku do A(pol), w dwóch kolejnych zaś do AA+(pol).

W tym samym komunikacie Fitch poinformował o obniżeniu długoterminowego ratingu w walucie lokalnej dla Banku Gospodarstwa Krajowego (z A do A-) oraz długoterminowej oceny dla jego obligacji (także do A-).

Zarówno BGK, jak i Bank Millennium oraz BZ WBK notowane są na Catalyst. Inwestorzy indywidualni praktycznie nie handlują papierami tych banków.

Więcej wiadomości kategorii Ratingi

Emisje